מראות גן עדן מעל העוני מסע בפיליפינים

אחרי מספר ימים בפיליפינים לא מאמינים כמה הפתעות יש בעולם.

גזע הנגריטים, שרידים אחרונים של שבט נידח (האיקה), העלאה של אנשים חיים על הצלב (מרצונם ובהתנדבות ...), כולל מסמור אמיתי של ידיהם ורגליהם אל הצלב - כדי לשחזר את עלייתו של ישו על הצלב, לפני בערך 2000 שנה, ומערת נטיפים ענקית - קאליאו - שחורים טבעיים בתקרתה מאירים את הדרך בתוכה.

.

תהלוכת ייסורים לפני הצליבה

מערת הנטיפים קלאו

טרק בג׳ונגל של בנגה-בנגה, במחוז קאגאיאן שבצפון מזרח הפיליפינים. המפל שאליו מגיעים בסוף, הוא לא ממש מפלי איגואסו, אבל הדרך אליו - שווה הכל; כלומר, נהר גדול, חלקות דקלים ואורז, נחלים זורמים, עצי ענק (שהנקודה האדומה הקטנה ליד אחד מהם, היא בן אדם) וסרנדה קולנית מופלאה של כל חרקי הג׳ונגל וציפוריו.

בדרך אל הטרק וגם החזרה ממנו...

הכפר בתחילת הטרק

הדרך למפל ועוד מפל ועוד מים.........

.

הדרך אל מפל באנגה באנגה עוברת בין טרסות אורז
בתוך היופי הירוק במחוז קאלינגה הנידח של צפון הפיליפינים, חי שבט קאלינגה. בשנות ה - 90 שחלפו, עוד עסקו כאן במלחמות שבטיות. היום, 20 שנה אחרי, הם רק משמרים את הסיפור שלהם, את ״מדי הקרב״ המסורתיים, ואת כפריהם העתיקים הם מנסים לחיות, (גם) באמצעות התיירים הנדירים שמגיעים למקומותיהם

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.