Brugge mikail pala

Deze Woensdag ik ga naar Brugge voor een schoolreis. Brugge is een middeleeuwse stad in het noorden van Belgiƫ. De busrit is 2 uur, het is erg leuk omdat we met onze vrienden. Het eerste wat we doen is een boottocht op de reien van Brugge, het is leuk want we kunnen zwaaien naar andere mensen en observeren we de architectuur. We gaan nu de groot plaats waar we hebben 45 minuten om ons eten, onze fractie zal voor pizza hut. Na de lunch gaan we naar een chocoladefabriek om onze eigen stukjes chocolade, niemand weet echt hoe je een perfect zoals onze gids Lawrence. Onze laatste activiteit in Brugge gaat rond de groot plaats invullen van een activiteit die de bewoners van de stad. Daarna gaan we terug naar de bus voor de twee uur durende reis terug.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.