CBV Binnenland Eerste wedstrijd

Vandaag hebben de jongens van CBV Binnenland hun eerste wedstijd gespeeld tegen Caddy '73.

Warming-up

Onder leiding van hun trainers Igor en Taner zijn ze begonnen met de warming-up.

Nog even oefenen

Even oefenen met schieten en klaar zijn ze.

Bijna zover

Nog even een korte bespreking met de scheids en de wedstijd kan beginnen.

Here we go

De jongens hebben een goede start gemaakt en begonnen meteen te scoren.

In de aanval meteen

En daar gaan ze weer

De rebound is van ons

Weer scoren

Even de puntjes op i zetten

Op een gegeven moment stonden de jongens 16-0 voor. Schitterend!

Ze gaan weer door met scoren

Waar blijft die bal nou!

De bal is voor ons

Vol in de aanval, helemaal geconcentreerd

Schieten maar!

Even de felicitaties in ontvangst nemen

Eindresultaat 22-37 voor onze jongens. Goed gedaan....

Created By
Cemil Cakir
Appreciate

Credits:

Cemil Cakir

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.