Z bibliotecznej kolekcji Poleca Dział Informacji MBP w Opolu

Przedstawiamy "perełki" te nowsze, jaki i te już "zaczytane" z Działu Informacji Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi zbiorami. Choć jesteśmy Czytelnią, to jednak w szczególnych przypadkach wypożyczamy niektóre książki na 24 h.

"KOMIKS na świecie i w Polsce" Michał Traczyk

"Tak, komiks jest różnorodny nie tylko pod względem formalnym, ale o tematycznym. Może mówić i mówi o wszystkim. Może bawić i smucić, dawać wytchnienie i zmuszać do głębokiej refleksji, poruszać błahe i ważkie kwestie. I każdy czytelnik, niezależnie od wieku znajdzie w nim coś dla siebie (komiks nie jest wyłącznie dla dzieci!)" [M. Traczyk, Komiks na świecie i w Polsce, s. 5-6].

Bogato ilustrowana książka Michała Traczyka „Komiks na świecie i w Polsce” niewątpliwie wzbogaca wiedzę czytelnika na temat historii światowego, jak i polskiego komiksu.

Pierwsza część książki – komiks na świecie - omawia teorię komiksu, pokazuje okres po okresie narodziny nowych kierunków komiksie, także tych skoncentrowanych na trudnych tematach, jak: Holokaust, wojna, choroby. Zawiera opisy bohaterów i superbohaterów oraz przedstawia sylwetki najsłynniejszych twórców komiksów.

Komiks w Polsce – czyli druga część książki prezentuje historię i przemiany, jakie za sprawą młodych twórców zachodziły w polskim komiksie, poczynając od XIX wieku i komiksów w formie pasków drukowanych w lokalnych gazetach, następnie okres „Relaksu”, komiks propagandowy po czasy współczesne.

"W 1996 roku, a więc zanim na świecie pojawił się Wilq, Bartosz Minkiewicz, pod pseudonimem Burt Sofa, wraz z Krzysztofem Tkaczykiem, występującym jako Chris Weber, powołali do życia innego superbohatera. Rysowany w bardziej realistyczny sposób i trzymający pieczę nas Krakowem przyszłości (lata dwudzieste i trzydzieste XXX wieku), Straine jest postawnym, brodatym zabójcą, perfekcyjnie posługującym się brzytwą. Komiks jest z jednej strony parodią amerykańskich seriali, z drugiej - krytycznym spojrzeniem na polską rzeczywistość końca XX wieku", [M. Tkaczyk, Komiks na świecie i w Polsce, s. 145].

Screen z katalogu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu

Dział Informacji zaprasza!

"Nowa historia meksyku" Garcia Erik velasquez

"Pozycja Meksyku w świecie jest pod dzisiaj pod wieloma względami wyjątkowa. Mówimy o największym obecnie kraju hiszpańskojęzycznym, jeśli chodzi o liczbę ludności, i drugim (po Argentynie) pod względem obszaru. Dodatkowo jest to kraj, poprzez który Ameryka Łacińska graniczy z najpotężniejszym mocarstwem światowym. Na przestrzeni ostatnich stuleci w relacjach Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi wielokrotnie zdarzały się okresy współpracy, ale też konflikty. Symbolem tych nie zawsze łatwych stosunków może być sam fakt, że aż do 1848 r. blisko jedna czwarta obecnego terytorium USA pozostawała częścią Meksyku" [G. E. Velasquez, Nowa historia Meksyku, s. 18]

Po raz pierwszy na rodzimym rynku wydawniczym, 30 lat po wydanej przez Tadeusza Łepkowskiego „Historii Meksyku” pojawia się książka, która jest opracowana i napisana przez rodowitych meksykańskich specjalistów. „Nowa historia Meksyku” to ekscytująco opowiedziana historia Meksyku – od czasów Majów i Azteków, przez kolonializm i niepodległość po współczesność - pokazana przez zmiany zachodzące w życiu różnych warstw społeczeństwa, czy przemianę meksykańskiej wspólnoty narodowej.

Meksyk pokazany jest jako kraj na pograniczu kulturowym, kulturowo zróżnicowany między wpływem tradycji hiszpańskiej a indiańskiej.

"Autorami syntezy są meksykańscy historycy, od lat znani i cenieni w polskich ośrodkach naukowych. Pisząc o dziejach swojego państwa i narodu, prezentują meksykański punkt widzenia na historię tej części Ameryki, ale potrafią jednocześnie zachować godny uznania obiektywizm w formułowaniu ocen i sądów, wystrzegając się uproszczeń. Książka ukazała się pod auspicjami El Colegio de Mexico. Ta powstała w 1940 roku placówka jest jedną z najbardziej prestiżowych i skupiających najwybitniejszych badaczy instytucji naukowych Meksyku w zakresie nauk społecznych i humanistyki". [Wydawca PWN]

Screen z katalogu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu

Dział Informacji zaprasza!

"Logika lokalności. Norweski i polski współczesny design" red. Marzena Daszewska

"Dla tych designerów, którzy ujawniają poczucie specyficznej więzi z danym, lokalnym miejscec, istotne są nie tylko jego parametry fizyczne i warunki naturalne, ale także związane z nim znaczenia, pamięć, emocje, energia. To, co stanowi o miejscu - relacje międzyludzkie, historyczne odniesienia, społeczna aktywność, tradycja - staje się twórczym wyzwaniem" [Logika lokalności..., red. Marzena Daszewska, s. 23].

W Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyła się wystawa prezentująca aktualne tendencje panujące we współczesnym wzornictwie Polski i Norwegii. Wszystkie zgromadzone tam prace lub eksponaty zostały zebrane w katalog wystawy, a raczej pięknie wydaną książkę, w której mamy kwintesencję prac ponad 100 współczesnych projektantów z Polski i Norwegii. Znalazły się tu: meble, biżuteria, ubrania, rzeczy codziennego użytku.

Każdy obiekt został zaprezentowany w książce w formie zdjęcia z pełnym opisem dotyczącym roku powstania, materiału z jakiego został wykonany oraz jego wymiaru. Zawarto tu także opisy dotyczące danego przedmiotu lub nawiązujące do tradycji lokalnej w językach: polskim, norweskim oraz angielskim!

Wśród artystów, których prace są prezentowane są między innymi: Malafor, Jan Lutyk, Karina Królak, AP Dizajn, Fivetimesone, Kristine Five Melvaer, Anderssen&Voll, Andreas Engesvik, Olle Petter Wulum i Stian Korntvedt Ruud.

Screen z katalogu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu

Dział Informacji zaprasza!

Credits:

Created with images by Pexels - "batch bookcase books"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.