- Jula handler om å være et medmenneske Marema gleder seg til å være frivillig på julaftenfeiring i domkirken

Marema Withers (28) gleder seg veldig til årets julaftenfeiring i Domkirken, som hun skal tilbringe sammen med mange gjester og andre frivillige.

Det forventes rundt 200- 300 gjester til Domkirken i år, som er en fast julaftenfeiring i regi av Kirkens Bymisjon, og for Marema blir det aller første gang hun er med. Festen er åpen for alle, og avsluttes med midnattsmesse.

- Jeg gleder meg aller mest til bare å være der sammen med så mange mennesker, sier hun. Som de andre frivillige har hun fått ulike oppgaver for kvelden, og på programmert står det vert, gløggservitør, toalettvakt og gaveutdeler.

- Jeg gleder meg til å gjøre mye konkret. Det gjør meg glad å vite at alle disse menneskene skal være sammen, sier hun og smiler.

Stopp opp - zoom ut

- Jeg oppfordrer alle til å stoppe litt opp og tenke litt mer på andre enn bare seg selv, sier damen som til daglig jobber med regnskap, har studert juss og bodd i mange forskjellige land, tross sin unge alder.

Hun har lang erfaring som frivillig innen ulike organisasjoner som Unicef og Redd Barna, og har nylig flyttet hjem til Norge etter et lengre opphold i Sverige.

- Det er fint å zoome ut litt, å tenke på hva jula egentlig handler om, sier hun engasjert. Og svaret er enkelt:

- Det handler om kjærlighet, det å være et medmenneske og stille opp, sier hun. Det er noe hun mener alle bør gjøre i livet, ikke bare som frivillig eller i juletida.

Man feirer jo jul hvert eneste år. Og mange har nok glemt hva jula egentlig handler om. Da hun fortalte familie og venner hva hennes julaftenplaner var, ble mange overrasket og stilte seg undrende til valget.

- Uten de frivillige ville mange tiltak aldri vært mulig for organisasjoner å gjennomføre, minner hun om. Og som frivillig får du så mye tilbake selv også.

- Det handler ikke bare om å gi, men om å få noe tilbake Hun synes også det er godt å høre andre menneskers historier og dele erfaringer.

Vær der og lytt!

- Man går jo ofte rundt i sin egen boble. Jeg anbefaler folk å zoome litt ut og se på det store bildet. Hva er det egentlig som er viktig, sier Marema, som mener julegaveshoppingen ikke står øverst på lista.

- Bare vær der og lytt, sier Marema. Hun mener det er fullt mulig å være der for andre i hverdagen, en kollega, en nabo eller en venn. For alle har tid, det handler mest om prioritering, mener hun. Hun oppfordrer også folk på det varmeste til å engasjere seg i frivillig arbeid, og finne noe som passer for akkurat deg,

- Jeg er skuffet over at mennesker flyr så mye rundt og shopper. Stopp litt opp og zoom litt ut. Hun håper at det kan føre til en tankevekker for de fleste.

Marema har selv fått mange nye venner gjennom all sin frivilligerfaring. Hun har hjulpet flyktninger med praktiske ting, og mener at flyktningkrisen definitivt bør være med på å vekke folks engasjement.

Snart engasjerer hun seg også fra nyåret som frivillig på Sporet på Oslo S, og har akkurat blitt ferdig med frivilligkurs hos Kirkens Bymisjon.

Men aller først er det altså selveste julaftenfeiring som står for tur, og det gleder hun seg til.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.