Loading

S'albufera Mallorca, març 2017

Porphyrio porphyrio - Polla blava - Calamón común (234)

Au voluminosa y de bec fort que s'allarga amb un escudet frontal vermell, potes molt llargues i grans y de color característic blau, tret que la diferencia de les altres polles.

Gallinago gallinago - Becadell comú - Agachadiza común (274)

El trec característic és el llarg bec amb el qual menja petits invertebrats. Tenen un ventre blanc i una llista ocular crema, més ample davant de l'ull.

Gallinula chloropus - Polla d'aigua - Gallineta común (236)

Tret característic es el bec vermell amb la punta groga i es perllonga cap al front amb un vistós escudet.

Anas platyrhynchos - Ànecs coll verd - Ánade azulón (76)

Tret característic dels mascles es el cap i coll verd lluent, pero les femelles són marrons pigallades

Fulica atra - Fotja vulgar - Focha común (240)

Gris molt fosc amb el cap i el coll gairebé negres que contrasta fortament amb el bec blanc i un escudet del mateix color.

Larus michahellis - Gavià argentat - Gaviota patiamarilla (348)

Tret característic es el bec groc amb la punteta taronja i les potes grogues. Ocell abundant present tot l'any.

Egretta garzetta - Martinet blanc - Garceta común (172)

Ocell blanc estlitzat amb el bec prim i negre. Té un serrellet a radere el cap i plomes llargues al pit (plomatge nupcial).

Porzana porzana - Polla pintada - Polluela pintoja (232)

Aspecte rodanxó, marró pigallada. El bec es curt i groguent. És una migradora transahariana que cria a l'est europeu (entre russia i bielorrusia). Especie molt amagadissa i discreta.

Fulica cristata - Fotja banyuda - Focha moruna (238)

El tret caracteristic son les 2 protuberancies vermelles sobre la part superior de l'escudet (visibles significativament durant l'època nupcial). Son negres amb el bec blanc i potes blavoses. Estan en perill d'extinció (menys de 100 individus). Projecte de reintroducció juntament amb la comunitat Valenciana.

Himantopus himantopus - Cames llargues - Cigüeñuela común (248)

Tret característic son les potes llargues i roses. Es una au molt estilitzada de color blanc i negre amb el bec llarg, prim i negre. La segona foto es tracta d'una femella, que té menys negre al coll i al cap i l'esquena més marronosa.

Netta rufina - Xibec - Pato colorado (88)

El mascle adult té el cap i la gola de color castany amb les plomes del pili aixecades i més clares com daurades i el bec i els ulls són vermells. Són uns anecs molt silenciosos i discrets!!

Circum aeruginosus - Arpella vulgar - Aguilucho lagunero occidental (210)

Mida com 1 gavià argentat. De color marronós i d'ales marró clar amb les primàries negres. Menja des de carronyaires fins a ànecs i fotges, per això les trobem típicament als aiguamolls. De cacera, van en vol baix, escrutant les zones humides tot aixecant-se fent petites volades.

Created By
Elisabet Amoros
Appreciate

Credits:

eamorosc@gmail.com

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.