Loading

ACTIE VALENTIJN 10 % korting op uw fotoshoot in studio of op locatie

Tot 14 februari 2018 krijg je 10% korting op een prachtige fotoshoot.

Een fotoshoot bij ons is altijd een ware belevenis waar je nog lang kunt van genieten. Reserveer of koop een cadeaubon vóór 14/02.

Wervikstraat 1c - 8940 Geluwe - T 0477 22 47 16 - karel@karelwaignein.be

Created By
Karel Waignein
Appreciate

Credits:

© Fotografie Karel Waignein

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.