Hoe gaan Installateurs meer verkopen? Fedet-TRIPLe C in samenwerking met Schneider Electric

Fedet organiseert werkgroepen ter verbeteren van het imago van de Electrotechnische branche

Doel van de FEDET is imago verbetering van de branche, bewustwording van de consument en het interessant maken van de Elektrotechniek voor nieuw talent.

Triple C is een werkgroep van de FEDET organisatie en staat voor Comfort, Control en Connectivity! Comfort, uiteraard van klimaatbeheersing tot woongemak, Control: het zelf willen bepalen wat er mogelijk is; en Connectivity – het continue in connectie zijn met de buitenwereld

Momenteel wordt er slechts 8% aan nieuwbouw geïnvesteerd in elektrotechniek en dit percentage zal omhoog moeten. Met passie voor elektrotechniek kunnen wij dit weer op de kaart zetten en de functie en bruikbaarheid van nieuwbouw verhogen en stimuleren. Door de vergrijzing en het toenemende individualisme van deze tijd zijn de wensen van de gebruiker van het pand ook gewijzigd.

De elektrotechniek maakt het mogelijk!

Door het inzetten van een toekomstig keurmerk maakt het mogelijk de (toekomstige)gebruiker te informeren over wat de huidige drie C’s van een woning kan bieden op de lange en korte termijn. Het keurmerk wordt beoordeeld aan de hand van de toegepaste technische installatie. Net zoals een huidige sticker op een koelkast u nu al kan vertellen hoe duurzaam deze is.

Schneider Electric participatie in de Werkgroep

Donderdag 19 Januari was de 3e sessie om te bespreken hoe huiseigenaren enthousiast kunnen worden gemaakt door te investeren in de Technische installatie ter verhogen van het Woon Comfort

Besparing en terugverdientijd zijn belangrijke aspecten voor de consument

Gemeentes en Banken zijn belangrijke stakeholders

2e Kamer heeft gemeenten verplicht om aan verduurzaming te doen. Door verduurzaming worden de maandelijkse lasten verlaagd hetgeen van belang is voor Hypotheekverstrekkers. Naast hypotheeklasten zijn de energie/electriciteits kosten het hoogst.

De kosten van de werkgroep worden betaald door de FEDET leden

Welke partij kan ons helpen de consument te mobiliseren?

Internet Start-up Bleeve genereert een rapport via de website

Bleeve is uitsluitend geintresseerd in thema's gerelateerd aan duurzaamheid!

De volgende thema zijn geselecteerd door de werkgroep

 • Verlichting, "LEDification"
 • Elektrisch rijden
 • •Energie opslag
 • Slimme thermostaat en overige home control

Wat is het verdienmodel van Bleeve?

 • Gemeenten (energieloket outsourcing). 65 aangesloten Gemeentes
 • Rabobank
 • Premium Installateurs (Duurzame installateur)
 • Leden Fedet (Blog's/white paper/thema (1.5k);Adwords (2k per 6 mnd);Analyse (1k p. 6 mnd)
 • Leveranciers leveren de content (free of charge voor FEDET leden)

Bleeve beheert alle content/ data incl. externe databases (Kadaster, Energieloket,...)

De eerste resultaten zijn positief!

 • Traffic 10k visitors binnen 1 maand
 • 500 concrete aanvragen
 • Bleeve praat alleen over oplossingen en verwijzen klanten door naar de installateurs
 • Investering FEDET appx. 10k
 • Data mbt bounce rates, time spent at site, ctr, conversie will follow in 20 wks

Elke aanvraag is goed voor de hele branche maar wij moeten ons assortiment Digitaal op orde hebben en onze relatie met de Duurzame installateur op orde hebben!

Hoe breiden wij onze relatie met onderstaande installateurs nu verder uit?

To be continued..........

Met dank aan mijn vrouw die mij altijd heeft gesteund heeft en nog steeds gelooft dat het goed komt......

Voor verder vragen kunt u contact opnemen met Jos en Irving!

Created By
Jos de Groot
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.