Loading

Bunker 75665 på tarp byvej

BUNKER 75665, Mandskabsbunker R622 – Den mest almindelige bunker i Danmark og i Atlantvolden.

Således indledes hjemmesiden bunker75665.dk.

Idet både min far og jeg interesserer os for tiden omkring 2. Verdenskrig og ovenstående næsten ligger i baghaven, ja så var det oplagt at aflægge stedet et besøg.

Jens Andersen, ejer af stedet, giver en personlig rundvisning. Her står vi oven på 900 tons beton og 30 tons armeret stål.

Jeg vil lade billederne tale for sig selv og lade dem afspejle hvordan jeg oplevede stedet, som absolut er et besøg værd.

For mere faktuelle oplysninger besøg da museets hjemmeside

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.