Fotokurs Systemkamera För nybörjare och lite mer rutinerade

Utbildare är Michael Åhgren, som har 35 års fotoerfarenhet, är verksam inom Roslagens Fotoklubb och har utbildat både inom fotografi och IT. Till vardags driver Michael ett företag inom dentalbranschen.

Detta är kursen jag själv skulle vilja ha gått när jag började!

Fotografi är en konstform som är extremt beroende av teknik. Vi börjar därför med att se till att du får de grundläggande tekniska kunskaperna.

Sedan varvar vi mer djupgående tekniska aspekter med kreativa områden som t.ex komposition, bildstilar och hur man kan utvecklas som fotograf. Denna kreativa del är väldigt viktig, men något som normalt bara brukar tas upp på kurser för avancerade fotografer.

Vi går även igenom utrustningssidan, t.ex olika kameratyper, objektiv, stativ, blixtar, skrivare, filter, färgprofilering och mycket annat. Hur många och hur dyra grejer behöver du egentligen?

Cyrille Aimee

Det kommer att finnas gott om utrymme för frågor och även möjlighet till anpassning av kursen under resans gång, t.ex om vi hittar områden som uppfattas som speciellt kniviga, eller intressanta.

Detta är en intensiv utbildning med högt ställda mål. Du kommer gå från nybörjare till fotograf med goda kunskap inom både teknik och bildskapande efter avslutad kurs.

Hemuppgifter kommer att förekomma där du får experimentera med dina nya kunskaper. Vid nästa kurstillfälle går vi igenom eventuella frågor som dykt upp.

För att gå kursen måste du ha en systemkamera, som tas med vid varje kurstillfälle. I övrigt behöver du bara, ett anteckningsblock, en penna och en vilja att lära!

Introvert / Extrovert

Antalet kurstillfällen är 8 stycken. Alltid mellan 19:00 och 21:00 på biblioteket i Åkersberga Centrum. Max 12 deltagare.

Datum: 23/3, 30/3, 5/4, 20/4, 26/4, 4/5, 11/5 och 18/5. (Lägg märke till att vi gör uppehåll under påsklovsveckan och att de flesta dagar är torsdagar - utom 5/4 och 26/4 som är onsdagar!)

Kursavgiften är 1.800:- Anmälan är bindande och kursavgiften betalas i samband med att du bokar din plats. Blir det för få anmälningar ställs kursen in och erlagda kursavgifter återbetalas.

Kontakta Michael Åhgren: mahgren+vt2017@gmail.com för information om betalning, tillgång till platser och övriga frågor.

För dig som använder Adobe Lighroom så finns en hel del instruktionsvideos på Facebooksidan!

Credits:

Photo: Copyright Michael Åhgren - all rights reserved.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.