Loading

PIXLR

GEBRUIKSAANWIJZING

PIXLR

Zo maak je met Pixlr kleurplaten van eigen foto's.

- Surf naar:

- Klik in het midden van het scherm op "Open afbeelding van computer".

- Zoek op je pc naar de gewenste foto, klik erop en klik daarna op de knop "Openen".

- Klik in de menubalk op "Aanpassingen" en daarna op "Onverzadigen". De foto wordt omgezet naar zwart/wit.

- Geef in de navigator aan de rechterzijde van het scherm, direct onder "Lagen", een rechter muisklik op de laag met de geopende foto en klik daarna op "Laag dupliceren".

- Klik in de menubalk op "Aanpassingen" en daarna op "Inverteren". Er verschijnt een negatief van de foto.

- Klik in de navigator aan de rechterzijde, bij het onderdeel "Lagen" (vlak boven "Geschiedenis") op het linker icoontje (twee horizontale streepjes met bolletjes).

- Selecteer achter "Modus" de optie "Add". De foto wordt nu wit.

- Klik in de menubalk op "Filter" en daarna op "Gaussiaans vervagen".

- Verschuif de regelaar onder "Hoeveelheid" met ingedrukte muisknop naar rechts totdat de lijnen van de foto zijn zoals je ze wilt hebben en klik daarna op de knop "OK".

- Geef in de navigator aan de rechterzijde een rechter muisklik op één van de aanwezige lagen en klik volgens op "Lagen verenigen".

- Klik in de menubalk op "Aanpassingen" en daarna op "Niveaus".

- Op het tussenscherm dat verschijnt bevinden zich 4 schuifregelaars. Speel met deze schuifregelaars tot het gewenste effect is bereikt en klik daarna op de knop "OK".

- Klik in de menubalk op "Aanpassingen" en daarna op "Helderheid & Contrast".

- Op het tussenscherm dat verschijnt bevinden zich 2 schuifregelaars. Speel met de schuifregelaars tot het gewenste effect is bereikt en klik daarna op de knop "OK".

- Sla nu als volgt het bestand op op je pc. Klik links bovenaan in de menubalk op "Bestand" en vervolgens op "Bewaren". Klik in het tussenscherm links bovenaan op "Mijn computer", geef de kleurplaat een naam, selecteer het gewenste bestandstype en klik daarna op de knop "OK". Zoek op je pc naar de map waarin je de kleurplaat wilt opslaan en klik op de knop "Opslaan".

- Wil je een print maken van de kleurplaat klik dan links boven in de menubalk op "Bestand", daarna op "Afdrukken" en geef je printer een printopdracht.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.