Loading

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Stosy nagród za osiągnięcia...

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika

Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów...
Uczniowie z najwyższymi wynikami w nauce...
Uczniowie z najwyższymi wynikami w nauce...
Uczniowie z najwyższymi wynikami w nauce...
Uczniowie z najwyższymi wynikami w nauce...
Sportowcy...
Artyści...
Artyści...
Artyści...
Artyści...
Artyści...

Ostatnie zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum Dwujęzycznym nr 50 im. Władysława Sikorskiego

Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów...
Uczniowie z najwyższymi wynikami w nauce...
Uczniowie z najwyższymi wynikami w nauce...
Uczniowie z najwyższymi wynikami w nauce...
Sportowcy...
Artyści...
Artyści...

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.