Zonne-energie Gemaakt door: rosan 2k3

Wat is zonne-energie?

Zonne-energie is energie dat van de zon komt. De zon is een ster die 150 miljoen km van de aarde af licht. De zon is de grootste energiebron op aarde. Die energie bestaat uit: warmte en licht. Energie van de zon kan je omzetten in elektriciteit. Door de energie ope te wekken kan je de energie omzetten in elektriciteit. Omdat de zon een natuurlijke bron is die nooit weggaat en het millieu niet vervuilt, dat noem je ook wel duurzame energie. Water en wind zijn ook duurzame energieën.

Zonnepanelen

Zonnepanelen bestaan uit meerdere zonnecellen die met elkaar verbonden zijn. Het kan gemaakt zijn van twee materialen. Omdat de meeste zonnepanelen hoge energie omzetten, is er ook een omvormer nodig. De omvormer zorgt ervoor dat de stroom uit de zonnepanelen omgezet wordt tot de juiste hoeveelheid energie. De stroom kan dan gebruikt worden voor voorwerpen in een huis. Ook kan het hele systeem aan een elektriciteitsnet gekoppeld worden. Als er te veel energie wordt gewekt, kan de elektriciteitsnet de overgebleven energie terug leveren.

Wat is een zonneschoorsteen?

Met deze schoorstenen kunnen mensen woningen ventileren of verwarmen zonder dat je stroom nodig hebt. Daarvoor wordt een zonneverwarming gebruikt. Met een zonneschoorsteen kunnen mensen de temperatuur veranderen naar de temperatuur wat je wil. Dus als het koud is in huis kan je het laten verwarmen en als het warm is dan kan je het koeder maken. Een zonneschoorsteen is beter voor het milieu maar wel heel duur.

Welke kleur is het beste tegen hitte/warmte?

Wit is het beste tegen warmte (het neemt niet veel warmte op). zwart die neemt veel warmte op (het neemt juist wel veel warmte op). In de zomer is het dus fijner om witte kleding tedragen en geen zwart

Wat is een zonneboiler?

Een zonneboiler bestaat uit 2 delen. In die 2 delen word de warmte van de zon opgevangen. Zonneboiler gaat naar de cv-ketel. In de cv-ketel word het water verwarmt en het kan ook zorgen voor koud water. Om te douchen en je zet het op warm. Dan gaat het warme deel uit de zonneboiler naar de douche toe en dan heb je warm water.

Credits:

Created with images by ThePictureBox - "solar panel solar panels" • Nederland in foto's - "Sunrise, Biesbosch, Dordrecht (5)" • succo - "solar cells solar energy photovoltaic" • Vijayanarasimha - "solar water heater solar water" • geralt - "town sign place name sign final"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.