Loading

Juupajoen ROTKO pulppuaa ja virtaa

Juupajoen rotko, hulppea luonnonnähtävyys

Korkeakoskesta pulppuavat vedet laskeutuvat Juupajoen upeaan luonnonnähtävyyteen eli Juupajoen rotkoon. Alue on nykyään luonnonsuojelualuetta, pinta-alaa on noin 30 hehtaaria ja jokivartta reilut kaksi kilometriä. Alueella on kaksi luontopolkua. Vuonna 2016 on kunnostettu lyhyt luontopolku, jonka pituus on noin 500 metriä. Toinen luontopolku, jonka pituus on noin 1,5 kilometriä, odottaa kunnostusta. Korkeuseroiltaan vaihtelevat polut ovat paikoin haastavia kulkea. Rotkon luontopolut antavat kulkijalleen uskomattoman hienon luontokokemuksen. Rotko sijaitsee aivan Korkeakosken taajamassa eli sinne on hyvin helppo mennä ja tutustua.
Korkeakosken pudotuskorkeus oli ennen sen rakentamista vapaana virratessaan reilu kymmenen metriä. Nykyään patoamisilla ja koskirakenteilla pudotusta on jopa 21 metriä.
Korkeakoski kahlittiin samana vuonna kuin Niagara eli 1895!

Koski valjastettiin energiantuotantoon vuonna 1895, kun tehtailija E.Wallenius perusti kosken rannalle nahkatehtaan. Tästä alkoi Juupajoen taival jalkineteollisuuden edelläkävijäksi. Kosken ympärillä on vieläkin nähtävissä tehtaan tuomaa rakennuskulttuuria.

Kävelypolku kulkee aivan kosken tuntumassa eli sen pärskyt ja voiman pääsee tuntemaan aivan läheltä kaikkina vuodenaikoina.

Varjostavat, mahtavat kuuset suojaavat paisteelta ja paahteelta.

Koski virtaa yläpuolisesta Tehtaanjärvestä jatkaen kulkuaan Juupajokena kohti Kopsamojärveä ja sieltä Oriveden kautta Längelmäveteen. Kosken pauhun lakattua Juupajoki virtaa hiljalleen rotkon pohjalla tummana ja rauhallisena.

Rotkon pohjalla kävellessä jopa kuumina kesäpäivinä on viileää.
Rotko tarjoaa kulkijalle upean aistimatkan – näe, kuuntele, koske ja haista

Vesi on suhteellisen kirkasta, mutta tummuuden luo valon puute ja pohjan tummuus. Tulva-aikoina veden virtaus on vauhdikasta, vaahtoavaakin ja uoman koko suurenee huomattavasti.

Mutkitteleva jokiuoma on nykyään luonnontilainen. Aikanaan sitä käytettiin puun uittoon, jolloin rantoja raivattiin ja kiviä poistettiin uomasta. Tarjosipa joki aikanaan kyläläisille pyykkipaikankin. Uoman levennystä ja kivikkoista kohtaa kutsutaan vieläkin Pyykkirannaksi.

Kuvat: Jutta Ahro

Created By
Katriina Koski
Appreciate

Credits:

Jutta Ahro ja Auli Hirvonen

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.