Loading

Entroido18 Compañía de María ferrol

Un ano máis estabamos desexando que chegase o gran día de lucir os nosos disfraces. Todo o colexio xunto disfrutamos o ENTROIDO !
Pero que froitas tan guapas !

Nesta horta temos unha gran colleita! Os mellores pementos, as patacas máis saborosas, os chícharos máis tenrros, as mazás ecolóxicas (teñen verme), as piñas exóticas, ....todas para comelas de ricas que son.

Pero nun bo antroido galego, non todo pode ser pasear; si faltan as filloas, as orellas, as rosquillas....vamos! que sin doces non hai antroido.

Que fotos tan fermosas con estas caras de felicidade!

Desfilamos coma profesionais do entriodo!

A festa continuou con música e xogos.

Viva a horta galega!!!!! Viva o entroido!!!!!

Despois da festa de infantil do xoves, por fin chegou a de primaria do venres. Estaban desexandoo!

Adiviñades a temática?

E como a ocasión o requería non paramos de bailar

Rematada a festa do entroido 2018, no cole xa estamos a pensar na do 2019!

Viva o entroido!

Created By
Compañía María Ferrol
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.