Loading

Succesvolle vaccinatiecampagnes opsteker voor wereldeconomie 17-06-2021

Waakzaam blijven voor Covid

In de westerse wereld lopen de inentingsprogramma’s als een trein en wordt de heropening stilaan een feit.

Het toenemend aantal besmettingen in landen met al hoge vaccinatiegraden (eerste prik), zoals het VK, geven aan dat waakzaamheid nodig blijft zolang niet voldoende mensen volledig zijn gevaccineerd.

Tijdelijk hogere inflatie

De ‘terugkeer naar normaal’ wordt stilaan realiteit. De meest recente economische cijfers liegen er niet om, zelden toonden de bedrijfsleiders in de industrie zich zo optimistisch als nu. Ook hun collega’s in de dienstensectoren halen opgelucht adem nu de Covid-maatregelen stuk voor stuk worden versoepeld.

De succesvolle vaccinatiecampagnes, de publieke uitgavenprogramma's en de nodige inkomensondersteuning voor consumenten geven de wereldeconomie een duw in de rug.

De snelle heropstart zorgt ook voor groeipijnen. Dit uit zich in een aantal tekorten en hogere prijzen. Voornaamste oorzaken zijn normaliserende grondstoffenprijzen en oplopende levertermijnen omdat de heropstartende productie de forse vraagtoename niet kan volgen.

Net zoals de centrale bankiers zien we de hoge inflatiecijfers als een tijdelijk fenomeen. Een snelle bijsturing van het soepele geldbeleid lijkt niet aan de orde.

Recordgroei van de bedrijfswinsten

Het economische herstel vertaalt zich sneller dan verwacht in een fors herstel van de bedrijfswinsten. Zowel in de VS als in Europa zijn de gepubliceerde winstcijfers beter dan verwacht en kijken we uit naar een spectaculair tweede kwartaal. Analisten stellen hun verwachtingen voor de verdere groei van de bedrijfswinsten fors opwaarts bij wat het beursklimaat ondersteunt. We behouden onze positieve visie.

Binnen het aandelenluik blijven we kiezen voor sectoren die zullen profiteren van de economische heropleving. De consumentensector en de vrijetijdsector lijken ons hierbij zeer interessant. Regionaal ‘volgen’ we het vaccinatiepad. China is ‘back to normal’ en de groei lijkt al licht te vertragen. In de VS is het herstel volop aan de gang. We gaan nu voluit voor Europa waar de heropeningen elkaar nu snel opvolgen.

Naast deze langetermijnvisie zijn ook bescherming en trends op financiële markten belangrijk. Je persoonlijke belegging, raadpleegbaar in KBC Mobile en Touch, kan anders ingevuld zijn volgens jouw comfortzone.

Lazlo Belgrado, Chief Investment Strategy KBC Asset Management
Het hoge vaccinatietempo laat nu ook in Europa een terugkeer naar ‘normaal’ toe. We spelen hierop in door extra in te zetten op Europese aandelen en sectoren die sterk profiteren van de herleving van de consumptie-uitgaven, zoals consumentengoederen en vrije tijd.

Redactie beëindigd op 17-06-2021. Dit document is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM). De informatie kan zonder kennisgeving gewijzigd worden en ze biedt geen garantie voor de toekomst. Niets in dit document mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM. Deze informatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.