Just live Poster design

Poster design

Det her er en poster jeg har lavet med inspiration fra tidens trends. Den er udarbejdet i Adobe Photoshop.

© 2017 Rikke Louise Carlsson

Trin 1

Først satte jeg noget tekst ind oven på billedet af blomsterne

Trin 2

Så maskede jeg noget af blomsterne frem så det ligner at bogstaverne står oveni i blomsterne

Trin 3

Til sidst lavede jeg skygger så det gav et mere realistisk billede af at bogstaverne var placeret oveni blomsterne

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.