Agogische Vaardigheden TALENTEN

LES 1 : TALENTEN ONTDEKKEN

8 talenten ontdekken :

 • uitblinker als ik dat wil (als ik iets wil of juist doen dan ga ik er voor)
 • creatieve maker (creatief altijd bezig , vakken PO - PKV)
 • stille helper (helpen waar en wanneer ik kan)
 • ideeën fontein ( 1000 ideeën zijn mijn doel)
 • sfeervoeler (sfeer is belangrijk)
 • bezige bij (altijd bezig , nooit rust)
 • doorzetter (groot doorzettingsvermogen)
 • trouwe vriend (liever een goede vriend, dan veel kennissen)

LES 2 : TALENTEN BEVESTIGEN EN ONTWIKKELEN

Mijn profiel pagina:

Samenvatting les 1 & 2

LES 3 IK EN MIJN TALENTEN: RELATIE MET ANDEREN

Toepassingen:

 • gedrag herkaderen
 • mijn roos ( roos van Leary)
 • Leary op stage
Mijn roos van Leary

LES 4 : TALENTGERICHT WERKEN MET MIJN LEERLINGEN

2 lesvoorbereidingen -> talent gericht werknemer leerlingen.

Beschrijven hoe jij het zou aanpakken tijdens een les. Na de beurs feedback en extra informatie bijschrijven.

Focus : talenten ontwikkelen door verschillende leerstijlen te hanteren, variatie, differentiëren in interesses, opdrachten..

EINDREFLECTIE

Reflectie blog:

Reflectie per les en eindreflectie over mijn leerproces

We hebben 4 lessen gehad van agogische vaardigheden. In elke les hebben een andere focus gelegd.

In het begin waren het onze individuele talenten , daarna gingen we verder naar de talenten van anderen. En hoe je de talenten kon in zetten in de klas.

 • tijdens deze lessen heb ik mijn talenten duidelijker gevonden.
 • ik vond vooral de evolutie interessant van mij persoonlijk mijn talenten te onderzoeken en te bevestigen.
 • daarna hebben we gekeken hoe we dit kunnen motiveren bij de leerlingen en wat onze rol als leerkracht is binnen talent gericht werken.
 • minder punt: het thema talenten in het 2de jaar van de opleiding
 • het was een leerijk.
 • best wel wat theorie. Maar ik zal zeker het deel meenemen van talent gericht werken en eigen talenten ontplooien en ontwikkelen meenemen naar mijn stage. Omdat ik van menig ben dat er in de scholen daar nog te weinig in gedifferentieerd word.

Credits:

Created with images by WenPhotos - "vatican staircase graphics"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.