Loading

Odense Kongensgade 38, 5000 Odense C

BRØD i Kongensgade i Odense har adressen Kongensgade 38, 5000 Odense C

Åbningtider: Mandag til Fredag 09:00-18:00, Lørdag 09:00-16:30 Lukket Søn- og Helligdage

Kontakt os på e-mail odense@danishbreadstudio.com

Har du brug for at få kontakt direkte til butikken (f.eks. lave en bestilling) så kan du ringe på 63 11 13 04.

Link til kontrolrapport: http://www.findsmiley.dk/634729

Facebookside: https://m.facebook.com/BR%C3%98D-Danish-Bread-Studio-Odense-581628978656039/

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.