Loading

VIKINGATINGET FÖRENINGEN VIKINGALEDEN

Värmlands Vikingating i Nysäter

2019 års marknad är den 26-28 Juli!

Under ett antal år har föreningen sitt största evenemang sista helgen i juli månad. Då arrangeras Värmlands Vikingating. Under tinget förvandlas trakten till ett marknadsmyller, då vikingar från när och fjärran träffas för att köpa, sälja, leka, dansa, sjunga och ha det allmänt festligt. Gycklare, eldslukare, glimabrottare och andra underhåller gästerna – som under de senaste åren varit drygt 3 000. Under tingsdagarna finns det möjlighet att kasta yxa, skjuta båge, tävla i Starke Viking eller ta en roddtur med skeppet Glad, likväl som att festa på vad köket i Oshem kan erbjuda.

Vill du vara med?

Hantverkare, handelsmän, lekare, krigare och andra i den moderna vikinga- eller medeltidsvärlden är välkomna till vårt ting och vår marknad! Kraven på kvalité och tidstrogenheten ställer vi förstås högt. Hör av dig till Föreningen Vikingaleden så får du veta mera!

På Värmlands Vikingacenter och i Gladhem kan man uppleva mycket roligt för barn och ungdomar. Guidningar till utställningarna, rodder med skeppet, vikingatida lekar på Lekvallen och i lekskeppet Lill-Glad, vandring genom labyrinten Stendansen och mycket annat.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.