Loading

Glædelig 9. december Et orgel-eventyr fra Dalum

Det nuværende Marcussen-orgel har haft to prominente forgængere og dem og det nuværende orgel fortælles der mere om i dagens ”låge”.

I året 2006 fyldte Dalum kirkes orgel 20 år. I den anledning skrev den daværende organist Jane Laut lidt om kirkens orgelhistorie. Nedenstående er uddrag fra hendes ”Orgel-eventyr”.

”Se på dette foto. Året er 1864. Åen slynger sig. Markvej og bro fører til vandmøllen og landsbykirken ses i baggrunden. Vi er ude på landet. I Dalum. Sådan så her ud på H.C. Andersens tid.

Men noget er alligevel anderledes end i de fleste andre landsbyer. Det kan man bare ikke se, for det er inde i kirken. Her har allerede i 14 år befundet sig et orgel. Det er ganske usædvanligt, at en landsbykirke så tidligt har et orgel. Det er forbeholdt købstæderne. Ude på landet er orgler ikke almindelige før ofte langt op i 1900-tallet.

De kirker på Fyn, som tidligst fik orgler, tilhørte godsejere. I 1850 hed ejeren af Kristiansdal og Dalum kirke Christian F.O. Benzon, 1786-1875. På samme tid ejede og drev Peter Ulrik Frederik Demant, 1802-1868, herefter kaldet Demant, Dalum Mølle. Han byggede for øvrigt også møller, men mest berømt blev han som orgelbygger.

I 1826 nedsætter han sig som orgelbygger i Odense, men flytter efter faderens død 1828 til Dalum, hvor han nu tillige er møller og møllebygger. Han er i sin tid en meget anerkendt orgelbygger, og i 1854 bliver han udnævnt til Dannebrogsmand. I 1850 skænker han sammen med kammerherre Christian Benzon Dalum kirke et orgel. Vi ved ikke, om der på Christian IV´s tid har været orgel i kirken, men sandsynligvis er Demant-orglet kirkens første.

Da Dalum kirke blev gennemrestaureret i årene 1926-29 fik kirken nyt orgel. Det nye orgel blev bygget 1927 af firmaet Th. Frobenius og Sønner, og fik en ny facade tegnet af Knud Lehn Petersen, som forestod restaureringen. Orglet var pneumatisk, det vil sige, at ventilerne åbnedes ved hjælp af trykluft, hvilket medfører en ofte meget forsinket spillemåde. Efterhånden blev dette orgel nedslidt. Spillemåden var uegal og meget forsinket. Derfor arbejdede menighedsrådet på at skaffe kirken et nyt orgel.

I 1982 nedsatte menighedsrådet ”et musikalsk udvalg”, suppleret med kirkens organist Knud Refer, samt domorganist Poul Børch, der fungerede som konsulent i orgelsagen. Udvalget besøgte forskellige kirkers orgler og besluttede sig for at give entreprisen på det nye orgel til orgelbyggeriet Marcussen & Søn, Aabenraa……

Det nye og nuværende orgel, bygget op bag Lehns facade, bliver færdigt 1986, og har 26 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. Dette orgel er mekanisk, det vil sige, at ventilerne åbnes ved hjælp af trækstænger. Orglet kan, med rimelig vedligeholdelse, leve længe endnu, og det er godt, for der er dét med orgler, at klangen forædles ved brug, og det er sket, at orgelspillere, som har hørt orglet, da det var ganske nyt, vender tilbage og synes, at nu lyder det meget bedre!

Det nuværende Marcussen-orgel i Dalum Kirke

Læs hele Jane Lauts fortælling om Dalum Kirkes orgel på kirkens hjemmeside www.dalumkirke.dk under ”Musik” eller på dette link https://dalumkirke.dk/blog/68666

Læs mere om orgler generelt på: https://da.wikipedia.org/wiki/Orgel

Created By
Dalum Kirke
Appreciate