Daniel wolin Wetenschapsori├źntatie 2vag

Stap 1

Stelling

Ik heb gekozen voor de stelling:

Homosekualiteit is een keuze.

Ik heb voor deze stellig gekozen omdat ik het interessant vind hoe homoseksualiteit in elkaar zit. Is het een keuze of niet? Ook vind ik de verschillende meningen van mensen over dit onderwerp erg boeiend.

Stap 2

Mindmap

Dit is mijn Mindmap die ik bij stap 2 heb gemaakt.

Stap 3

Bronnen

Als je homoseksueel bent betekent het dat je valt op mensen van het zelfde geslacht. Je kan verliefd op ze worden. Seks met ze hebben (geldt ook voor lesbiennes). Maar wat is biseksueel, oftewel bi? Als je bi bent val je op beide geslachten, mannen en vrouwen. Natuurlijk is het bij iedereen verschillend. - zonderstempel. (Bewerkt)

'Lesbisch? Bi? Of hetero. Moet het wel altijd benoemd worden? In Nederland wordt het al vaak als een deel van je identiteit gezien. Het is je seksuele geaardheid. Vandaar het begrip seksuele geaardheid. Het zit in je aard. Het is geen keuze. Je kunt er niet van genezen. Het nadeel is dat je in een hokje wordt geplaatst. Maar vrouwen laten zich niet in hokjes plaatsen. Niet alle lesbiennes zijn het zelfde. De een heeft een geheime lesbische relatie terwijl ze getrouwd is met een man. De ander sluit mannen niet uit. Elke vrouw heeft een andere leefstijl. Zo hoeft niet elke lesbische vrouw uit de kast te komen,' aldus switchboard. (Bewerkt)

Dick Swaab (17 december, 1944) is een Nederlandse hersenonderzoeker. Hij is bekend geworden door zijn ontdekkingen en onderzoek op het gebied van hersenanatomie en fysiologie - met name de invloed die allerlei hormonale en (bio)chemische factoren al in de baarmoeder op de hersenontwikkeling hebben. Hij vond structurele en functionele verschillen in de hersenen tussen heteroseksuele en homoseksuele mensen. Hij kwam op de conclusie:

Wij hebben geen hersenen. Wij zijn onze hersenen.

De natuurkundige en chemische reacties in onze hersenen bepalen wie we zijn. Het is een onbedwingbare aanleg in onze hersenen. Dus ruimte voor vrije wil is er niet. - Wikipedia. (Bewerkt)

"Homoseksualiteit is een keuze die mensen maken," zegt Ben Carson. Zijn argument: "Veel mensen die als hetero in de gevangenis belanden, zijn homoseksueel als ze eruit komen." - Knack. (Bewerkt)

Stap 4

Zoektips

Deze zoektips heb ik gebruikt:

 1. Gebruik steekwoorden
 2. Verplaats je in de auteur
 3. Interpunctie is niet belangrijk (zoals vraagtekens)
 4. Hoofdletters zijn niet belangrijk
 5. Gebruik aanhalingstekens als je iets exact wil zoeken
 6. Sluit woorden uit met dit teken: -
 7. Zoek in een andere taal

Stap 5

Testje

Bij deze stap in Showbie had ik 100% goed.

Stap 6

Betrouwbare bron?

Deze bron valt de stelling aan.

Bij deze bron kan je nergens zien wie de auteur is. Maar op manier hoe de auteur het heeft geschreven denk ik dat de auteur oprecht zijn informatie de wereld wil insturen via zijn en/of haar website. Ook is de datum van deze bron niet te zien. Deze bron is wel erg objectief want er wordt goed verteld over de inhoud (en die klopt ook!). Deze bron is zeker te gebruiken. Hij geeft antwoord op de stelling: homoseksualiteit is een keuze. En daar geeft deze website een duidelijk antwoord op. Er zijn veel theorie├źn hier over. De een zegt dat het aangeboren is. De ander zegt dat het door je omgeving komt. Ik vind deze bron wel betrouwbaar want hij geeft mij genoeg (objectieve) informatie over het onderwerp.

Deze bron valt de stelling aan.

Ook bij deze bron is nergens een auteur vermeldt. Maar op de manier hoe het is geschreven zie ik dat de auteur er tijd voor heeft genomen. Ook kan ik niet zien wanneer deze bron is geschreven. Deze bron is aan het begin heel objectief en de dingen die ze schrijven zijn na te checken. Later gaat het meer de richting in van subjectief. Deze bron is door mij goedgekeurd want deze bron geeft mij meer (subjectieve) informatie over het thema. Maar ook laat de auteur zijn objectieve kant zien.

Deze bron valt de stelling aan.

Bij deze bron zijn er heel veel verschillende auteurs. Deze auteurs kan je niet natrekken. Dus weet ik niet of ze betrouwbaar zijn. En aangezien iedereen de website kan bewerken is het erg makkelijk om er iets in te zetten wat niet klopt. De bron is in een periode van 3 april, 2013 tot 9 maart, 2017 (in de toekomst zal de eind datum kunnen veranderen) verandert. Deze bron is erg subjectief en is goed na te trekken. Daarom bestempel ik deze bron als betrouwbaar.

Deze bron verdedigt de stelling.

Er is geen auteur bij vermeldt. De bron is voor het laatst aangepast op 4 maart, 2015. Deze bron is erg subjectief. Want de uitgesproken mening van Ben Carson komt vaak aan bod. Ook zitten er een paar subjectieve dingen in. En daarom bestempel ik deze bron als betrouwbaar.

Stap 7

Bronvermelding

De bronvermelding kunt u aan het einde vinden.

Stap 8

Explainervideo's

Deze video is een erg goede explainer video. Ookal ben je slecht in Engels door de plaatjes kan je het nog steeds goed volgen. Ook is de tempo waarop de man praat erg fijn. In mijn video ga ik dag zeker gebruiken.

Deze video is kort maar leuk om naar te kijken. De man heeft een fijne stem om naar te luisteren en is overal in het filmpje hetzelfde. De afbeeldingen in het filmpje zijn ook helder en mooi. In mijn video ga ik dat ook zeker proberen.

Deze video heeft een fijn en niet al te hard achtergrond muziekje. De man praat niet te hard en te snel. En deze video geeft goede argumenten. Ik proberen om goede argumenten te vinden voor in mijn video.

Stap 9

De kunst van het uitleggen

Tips om goed uit te leggen (die ik heb geleerd):

 1. Maak een verhaal ervan
 2. Geef een duidelijke conclusie
 3. Als het niet nodig is geef dan niet te veel details
 4. Begin bij het begin
 5. Maak plezier

Stap 10

Het script

Hallo, mijn naam is Daniel Wolin. Het onderwerp waar ik het over ga hebben is homoseksuelaiteit. En bij dat onderwerp heb ik een stelling: "Homoseksualiteit is een keuze." Maar eerst: Wat is homoseksualiteit? Als je homoseksueel bent betekent het dat je op je eigen geslacht valt. Bijvoorbeeld als man op man en als vrouw op vrouw. Als je biseksueel bent val je op beide geslachten. En als je heteroseksueel bent val je op het andere geslacht. Dus als man op vrouw en andersom. Natuurlijk heeft elke stelling voorstanders en tegenstanders. In deze stelling zijn de tegenstanders: de mensen die het oneens zijn met de stelling. De voorstanders zijn: de mensen die het eens met de stelling zijn. Een van de tegenstanders is Dick Swaab. Dick Swaab is een Nederlandse hersenonderzoeker. Hij is vooral bekend geworden doordat hij verschillen vond in de hersenen van heteroseksuele en homoseksuele personen. Dit is waarschijnlijk tijdens de 9 maanden in de buik gevormd. Andere tegenstanders zijn: de homoseksuelen zelf. Ze zijn het beu om steeds te horen te krijgen dat homoseksualiteit een keuze is. Want hun zeggen: "Dit gevoel heb ik nou eenmaal. Zo ben ik. Ik heb er niet voor gekozen." En hoe kunnen wij bepalen of het een keuze is. Ieder mens heeft zijn eigen verhaal. De ene heteroseksuele man doet het met mannen maar voelt alleen gevoelens voor vrouwen. Een lesbische vrouw is getrouwd met een man maar heeft een affaire met een vrouw. De ander sluit het beide niet uit. Wie zijn wij om te beslissen of het een keuze is of niet. Met al deze verhaallijnen. Maar daar denkt Ben Carson heel anders over. Ben Carson is een Amerikaanse schrijver, politicus en neurochirurg. "Veel mensen die als heteroseksueel in de gevangenis belanden komen er homoseksueel uit," is een van zijn uitspraken. Ben Carson gelooft ook dat mensen van hetzelfde geslacht met elkaar willen trouwen omwille de rechten. Hij vindt ook dat de staten zelf moeten kunnen bepalen of ze het homohuwelijk willen toestaan of niet. Zelf ben ik het niet met deze stelling eens. Homoseksualiteit is geen keuze. Je bent er mee geboren of niet. En ik vind dat homoseksualiteit niet een belangrijk deel van je identiteit moet zijn. Het gaat om wie je van binnen bent. Niet om welk label je toegeworpen krijgt.

Explainer video

Dit is mijn Explainer video.

Bronvermelding

Bron 1

Zonderstempel: wat is homoseksualiteit, geraadpleegd voor project op: 9 maart, 2017, http://zonderstempel.coc.nl/meer-info/homoseksualiteit/

Bron 2

Switchboard: homoseksualiteit, geraadpleegd voor mijn project op: 9 maart 2017, http://switchboard.coc.nl/lesbisch-nl/leefstijlcoming-out/homoseksualiteit-keuze-of-geaardheid/

Bron 3

Wikipedia: Dick Swaab als deelonderwerp voor mijn project, geraadpleegd op: 9 maart 2017, http://zonderstempel.coc.nl/meer-info/homoseksualiteit/

Bron 4

Knack: Ben Carson: "Homoseksualiteit is een keuze." Geraadpleegd voor project op: 10 maart, 2017, http://www.knack.be/nieuws/mensen/homoseksualiteit-is-keuze-blijkt-in-gevangenissen-zegt-mogelijke-amerikaanse-presidentskandidaat/article-normal-538855.html

Explainer Video 1

YouTube, Toon Explainer: Best Indian food in the world, geraadpleegd op 10 maart, 2017,https://youtu.be/Plw2o-vF5g8

Explainer Video 2

YouTube, Genius Publicity: Food ideas, geraadpleegd op 10 maart, 2017,https://youtu.be/liGvS4j0lKI

Explainer Video 3

YouTube, make your business go viral, geraadpleegd op 10 maart, 2017' https://youtu.be/0jPqKcp4Npk

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.