Loading

10-kamp Vieve Kempen

Doel

Gezonder, langer en gelukkiger leven door in te zetten op omgevingsfactoren die gezondheid en psychisch welbevinden versterken. Vieve Kempen bouwt aan een woonomgeving die:

 • aanzet tot beweging
 • aanzet tot rust en verstilling
 • aanzet tot ontmoeting

10-kamp Vieve Kempen daagt uit om samen bij te dragen tot een groene, warme en inclusieve Kempen.

Acties

1. Verbeteren omgevingskwaliteit: Hoe kan in een gemeente de omgevingskwaliteit verbeterd worden? Vieve Kempen roept op om initiatieven uit te rollen zoals:

 • kernvernieuwing waarbij ingezet wordt op groene publieke ruimte, fiets- en wandelpaden, beweegruimte en een hogere walkability-score
 • speelruimte voor álle kinderen, tegelijk ontmoetingsplaats voor ouders
 • luwteplekken, benutten van trage wegen, r-paden (waarbij r staat voor rust, ruimte en reflectie)
 • projecten rond leefbare buurten, participatie, buurtsamenwerking bij herinrichting

Om dit te realiseren sluit dit project maximaal aan op bestaande initiatieven van de projectpartners. Gerealiseerde projecten kunnen het logo Vieve Kempen krijgen, wanneer zij een duidelijke verbetering teweeg hebben gebracht met betrekking tot de woonomgevingskwaliteit en bijdragen tot een woonomgeving die aanzet tot gezonde beweging, rust en verstilling, ontmoeting. Goede voorbeelden worden breed gecommuniceerd ter inspiratie en promotie.

2. Prestigeprijs Vieve Kempen: Op twee tijdstippen wordt een ‘prestigeprijs Vieve Kempen’ uitgereikt, met name in 2024 en in 2030. De jury is multidisciplinair samengesteld uit experten en stakeholders van zowel de welzijnssector als van ruimtelijke ordening.

We zijn tevreden als…

 1. minstens 10 nieuwe Vieve Kempenplekken gerealiseerd worden tegen 2030.
 2. we naast Vieve Kempenplekken kunnen spreken van een Vieve Kempen regio waar blijvend geïnvesteerd wordt in een omgeving die bijdraagt tot gezondheid en welbevinden.

Tijdslijn

 • 2020: uitbouw partnerschap
 • 2021: opstart pilootinitiatieven (liefst 3), uitwerken van criteria voor het logo en de wedstrijd ‘prestigeprijs Vieve Kempen’
 • 2022-…: communiceren gerealiseerde Vieve Kempen plekken en opstart nieuwe initiatieven, Prestigeprijs Vieve Kempen organiseren (2024 en 2030)

Middelen en mankracht

Middelen voor uitwerking logo, communicatie rond Vieve Kempen, en organiseren van een ‘prestigeprijs Vieve Kempen’.

De begeleiding van ruimtelijke projecten en participatietrajecten zijn opgenomen in reeds bestaande trajecten van de projectpartners.

Partnerschap

Dit project sluit maximaal aan bij bestaande projecten rond buurtgerichte zorg, leefbare dorpen, trage wegen en welzijn, en bij de Kempenpact2030-projecten KRAK en Dorp rond het Kind. Betrokken partners zijn o.a. Logo Kempen, Welzijnszorg Kempen, Thomas More (CEBUD), Kamp C, RURANT, Vormingplus, VITO…