Почивка?Куче? КЪДЕ да го оставя? НАШЕТО РЕШЕНИЕ

Имаме решение за вас ! Ще се погрижим за вашия любимец!
  • 2 часови разходки по 3 пъти на ден в заградено дворно пространство в компанията на още четрикраки любимци!
  • Отделна стая за вашия любимец с легълце и специално за него купички и играчки !
  • Отделно изградена клиника с най-новата техника за вашта сигурност за здравето на косматия малчуган !
  • Високачествена храна каквато изберете!

Елате при нас !

Кои сме ние ? Ние сме ,хора изпаднали в същото положение като вас. Кой не иска да отиде да си почине ? Но тъжния поглед в очите на нашия космат любимец ни къса сърцето ,искаме и той да е щастлив ! За това решихме да съберем група от хора , който обичат животните и имат опит и да създадем решение :спокойствие и щастие на домашния любимец и неговите собственици !

Ще се погрижим Четирикракия ви приятел да не усети липсата ви !

Credits:

Created with images by Sommi - "dog bear teddy" • Golf Resort Achental - "Meute Jagdhunde" • Dan Harrelson - "Rusty by the planter" • ariesa66 - "dog bowl food feeding at" • naql - "Tessa" • Wicker Paradise - "JAMES PERSE DOG BED - LIMITED EDITION - James Perse - DOG_BED" • www.ilmicrofono.it - "veterinary clinic,pet clinic,pet,adult, animal, app, application, background, canine, care, computer, consultation, cute, doc, doctor, dog, drugs, exam, examining, female, girl, health, hispanic, internet, isolated, labrador, latin," • skeeze - "puppy vet veterinarian" • elisaself - "June the lover dog!" • Beverly & Pack - "Aviator receives kisses from his dog for the first time in eight months"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.