Koor Zeur Niet Logo ontwerp Zeur NIet

We kregen van school een opdracht waarbij we een logo moesten ontwerpen voor een koor genaamd Zeur Niet. (Hier onder een link naar de website)

Ik ben eerst begonnen met het onderzoek zoals: de website bezoeken. wat me al snel op viel is dat er veel rood en wit werd gedragen en de website is vooral aan de roze kant, daarmee wil ik iets doen.

Daarna ben ik begonnen met schetsen. In eerste instantie wauw ik iets met de letter Z en de N doen maar daar kwam niks leuks uit. Ik heb verschillende manieren gedaan maar ik kwam niet op een idee

Toen ben ik alvast in illustrator begonnen en daar kwam al snel een ronde logo uit.

Logo 1: ik heb in de ronde logo heb ik een koor geplaats met in kleuren rood en wit, omdat er rood en wit word gedragen in het koor. verder heb ik een roze achtergrond gedaan met een keurovergang want, op de website word gebruik gemaakt van de kleur donker roze en ik vind het goed bij passen met de kleuren rood en wit.

Logo 2: Het is bijna exact het zelfde maar alleen heb ik bij deze muziek nootjes er achter gedaan het maakt meer een zweer want, logo 1 was best wel leeg op de achtergrond (vind ik).

Logo 3: heb ik muziek lijntjes in het midden gezet met de tekst Zeur Niet maar ik was er niet helemaal tevreden mee en die viel af.

Lettertype : Ik heb gekozen voor lettertype Script MT Bold genomen omdat het een harde lettertype is van wege de naam Zeur Niet en het is toch sierlijk van wege hun zang

uiteindelijk heb ik gekozen voor Logo 2 want een beetje een drukke logo pas wel bij hun, waarschijnlijk vanwege de kleuren die het koor gebruiken.

Created By
T Koelewijn
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.