Dersaadet-i Derya double exposure

Gözlerinizi kapatın ve seslice şu kelimeleri söyleyin kendinize deniz, şehir, tarih ..ve düşünün.. aklınıza gelen ilk isim İstanbul olsa gerek. Bu fotoğraf serisinde farklı bir teknik kullanarak bu üç dokuyu tek karede birleştirmeye çalışıp, İstanbul gibi güzel bir şehri sizlere farklı bir bakış açısıyla anlatmaya çalıştım.İyi seyirler.

Created By
Mücahit PAMUKOĞLU
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.