Donderdag 13 april

Welkom bij het METS Center!

Onze opdracht: Jullie een leuke , leerzame middag bezorgen waarin jullie kennis maken met verschillende didactische werkvormen op een spannende en uitdagende manier!

Programma

verschillende opdrachten voltooien in groepsverband...
onder tijdsdruk....
zonder MOBIELE telefoon...

Spelregels

  • maak gebruik van elkaars kennis en kunde
  • maak gebruik van de hulpmiddelen die je aangereikt krijgt
  • maak gebruik van je zintuigen
heel veel succes en veel plezier!

hopelijk zien we jullie straks allemaal buiten.....

deĀ ESCAPE ROOM

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.