Facebook Video Teoria, praktyka, statystyka

W tej chwili aktywnych jest ok. 450 transmisji live

Mają 3x dłuższy czas wyświetlenia niż inne klipy.

14 000 000

tyle osób w Polsce korzysta z Facebooka miesięcznie

11 000 000 osób

Korzysta z niego codziennie

raport fb iq / 3Q 2016.

http://www.socialmediatoday.com/marketing/top-5-facebook-video-statistics-2016-infographic

http://www.socialmediatoday.com/marketing/top-5-facebook-video-statistics-2016-infographic

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/complete-white-paper-c11-481360.html

Polska: lata 70-te - pierwsze filmy z cyklu "Jak to działa".

NIECH BĘDZIE INSPIRUJĄCE

Wideo biorą na warsztat zwykłe rzeczy i pokazują je w ESTETYCZNY lub użyteczny sposób.

NIECH BĘDZIE KRÓTKIE

NIE UŻYWAJ mikserów, szybkowarów, wiertarek i innej maszynerii! Najwyżej piekarnika, młotka albo patelni. Asia z Wrocławia użyła palnika i potem 2 tygodnie woziła się z ubezpieczycielem

Blisko 91% wyświetleń filmu to auto-play. Domyślnie, bogom dzięki, klipy uruchamiają się bez dźwięku. Dlatego napisy "dopowiadają" to, czego nie pokazujemy.

http://www.socialmediaexaminer.com/6-ways-to-use-facebook-live-video-for-your-business/

Facebook ciągle pracuje nad usprawnieniem platformy LIVE. Niedługo uruchomi poczekalnię oraz "dwuosobowy pokój" - czyli opcję prowadzenia transmisji przez 2 osoby z róznych urządzeń.

VIDEO 360

Created By
Konrad Ciok
Appreciate

Credits:

Created with images by geralt - "facebook internet network" • LoboStudioHamburg - "twitter facebook together"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.