Loading

Nieuwsbrief Jan Barbier 1 april 2019

Beste ouders, verzorgers,

Deze week een korte nieuwsbrief met hierin de volgende zaken:

  • Succes!Spiegel
  • Koningsspelen
  • Boomplantdag groot succes
  • Kunst op de JB
  • Flyers

Een heel goed weekend toegewenst,

Roel Roelofs

Succes!Spiegel / Tevredenheidsonderzoek

Eens in de zoveel tijd wordt er stichtingsbreed een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder personeel, ouders en leerlingen (van groep 5 tot en met 8). Met dit tevredenheidsonderzoek ontvangen we gegevens over zaken waar ouders, leerlingen en personeel heel tevreden over zijn, maar komen er ook altijd zaken naar voren die extra aandacht behoeven. Voor ons ontzettend waardevolle gegevens. Deze vragenlijst moet ingevuld worden in de week van 8 - 12 april (week 15). We hanteren daarbij het volgende tijdpad:

29 maart: Eerste aankondiging tevredenheidsonderzoek

5 april: Informatie over doel, afname en instructies

8 april: U ontvangt van ons een link via mail. Middels deze link kunt u de vragenlijst invullen.

Boomplantdag succes

Vorige week hebben we met elkaar bomen geplant op het schoolplein. Samen met wethouder Anja den Dolder van de gemeente Hellendoorn en met hulp van Rene Berentschot hebben we een eerste aanzet gemaakt om het plein te vergroenen! We kijken terug op een hele geslaagde dag. Via deze weg een bijzonder woord van dank aan Rene Berentschot. Op zaterdag stond er een mooi artikel in de TC Tubantia. Hebt u het stuk gemist? Zie de link hieronder!

wethouder Anja den Dolder van de gemeente Hellendoorn
Koningsspelen 2019

Koningsspelen (12 april)

Onderbouw: De Voordam.
Bovenbouw: Sportpark Hulsen

Op deze dag beginnen alle leerlingen gewoon om 08.30u op school, waar ze starten met het koningsontbijt. Ervaring leert dat dit voor veel leerlingen niet voldoende is, dus ons advies is om wel wat brood mee te geven naar school.

Om 09.15u gaan de leerlingen van de onderbouw (groep 1 – 4) naar sportpark de Voordam, waar meester Tom de koningsspelen organiseert. Voor meer info: Zie zijn mail van maandag 25 maart. Voor vragen kunt u contact opnemen met Tom via t.holleboom@barbier-ikt.nl.

Leerlingen van groep 5-8 stappen om 09.45u op de fiets richting het sportpark van Hulzense Boys. Hier organiseert Reggesteyn de koningsspelen voor de bovenbouwgroepen van alle basisscholen uit de gemeente Hellendoorn.

Eindtijden:

Groep 1 – 4: 12.30u

Groep 5 – 8: 14.30u (Deze leerlingen gaan dus eenmalig langer naar school!)

De leerlingen van groep 1-4 zijn om 12.30u weer terug bij school. U kunt de kinderen hier gewoon ophalen.

De leerlingen van groep 5-8 zijn rond 14.30u klaar bij de Hulzense Boys. Om 14.15u is de prijsuitreiking, daarna zijn de kinderen vrij.

Vervoer: We zijn voor 12 april nog op zoek naar enkele auto's. KUnt u ons helpen?

Het zal u niet ontgaan zijn dat we op de Jan Barbier werken aan het thema Kunst. Omdat beelden soms meer zeggen dan woorden: Hieronder een impressie:

Kunstenaars op de Jan Barbier!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.