Foto.Krassowski.info Fotografia slubna: oferta

Aby zatrzymać najpiękniejsze chwile, w tym ważnym dla Państwa Młodych dniu, reportaż ślubny wykonamy wspólnie (Andrzej i Beata). W swojej pracy posługujemy się wysokiej jakości pełnoklatkowymi lustrzankami firmy Nikon oraz jasnymi obiektywami stało-ogniskowymi, co gwarantuje najwyższą jakość techniczną zdjęć. Wszystkie przekazywane zdjęcia poddawane są autorskiej obróbce graficznej.

Pakiet pełnego reportażu ślubnego zawiera fotografowanie Waszych:

 • przygotowań,
 • błogosławieństwa,
 • ceremonii ślubu,
 • mini sesji w dniu ślubu,
 • wesela z oczepinami, maksymalnie do godziny 1.00 w nocy.

Otrzymujecie od nas:

 • Album tradycyjny z 60 zdjęciami w formacie 15x23.
 • Personalizowana płyta CD z co najmniej 200 zdjęciami.
 • Foto galeria internetowa.
 • Kilkunastominutowa prezentacja zdjęć z muzyką w tle.

Cena reportażu: 1499 zł.

Przykładowe możliwości dopasowania reportażu do Waszych oczekiwań:

 • Sesja plenerowa innego dnia we Wrocławiu: +300 zł, inne lokalizacje wyceniane indywidualnie.
 • Dłuższy album tradycyjny: zwiększenie do 100 stron i 100 zdjęć 15x23: +300 zł.
 • Zamiana albumu tradycyjnego na fotoalbum na sztywnych kartach 20 stron w formacie 30x30: +500 zł.
 • Więcej zdjęć na płycie: 50 zdjęć: +300 zł.
 • Foto galeria zawierająca oprócz zdjęć dodatkowo gify: +400 zł.

Zapraszamy na naszą stronę:

Kontakt z nami: andrzej@krassowski.info

Tel: 797-829-700

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.