Loading

Cyberprzemoc wobec kobiet

HFPC przygotowała raport na temat cyberprzemocy wobec kobiet. Stanowi on podsumowanie analiz przepisów prawa oraz rozmów z kobietami które prowadzą aktywną działalność w sieci i które były atakowane.

Ze Wstępu:

"Atakowanie i obrażanie innych użytkowników i użytkowniczek sieci jest dziś zjawiskiem tak powszechnym, że bywa uznawane za integralną część internetu. Agresywne zachowania w środowisku internetowym zostały zaakceptowane do tego stopnia, że jedna z uczestniczek przeprowadzonego przez nas badania porównała próby reagowania i przeciwstawienia się atakom do walki ze złymi warunkami atmosferycznymi. Jeśli uznamy, że przemoc w internecie faktycznie jest jak pogoda, to wszelkie próby przeciwdziałania jej rzeczywiście muszą być skazane na niepowodzenie.

Przekonanie, że agresja jest właściwa naturze internetu, można powiązać z utopijną i niewątpliwie przestarzałą wizją sieci jako ziemi niczyjej; na której nie obowiązują normy społeczne i która rządzi się własnymi prawami. Jednak o ile metafora sieci jako Dzikiego Zachodu może być pociągająca w literaturze, filmie albo komiksie, w rzeczywistości ma ona – podobnie jak prawdziwy Dziki Zachód – swoją ciemną stronę, której w szczególnie dotkliwy sposób doświadczają kobiety.

Ofiarą cyberprzemocy może stać się każdy, bez względu na płeć. Badania pokazują jednak, że kobiety są w sieci atakowane częściej i, co istotniejsze, ataki te mają specyficzny, seksistowski charakter oraz bardzo często dotyczą wyglądu, płci, życia prywatnego i intymnego. Utopijnej wizji internetu jako samoregulującej się i wolnej od ingerencji rządów ziemi niczyjej towarzyszy zatem potężna dawka seksizmu i mizoginii, i choć historia zarówno seksizmu, jak i mizoginii wyprzedza internet, to sieć nadała im nowy wymiar i poszerzyła ich zasięg na nieznaną dotychczas skalę.

Łączenie internetowej agresji ze specyficzną naturą internetu i bagatelizowanie problemu cyberprzemocy wobec kobiet niepokojąco przypomina próby tłumaczenia innych, znanych z historii zjawisk, które naruszały prawa i godność kobiet, a mimo to latami były społecznie akceptowane lub niezauważane. Nie zapominajmy, że jeszcze nie tak dawno molestowanie seksualne w miejscu pracy było uznawane za „niewinny flirt”, a przemoc domowa uchodziła za wewnętrzną sprawę rodziny. Dzisiaj zarówno molestowanie seksualne, jak i przemoc domowa uznawane są za formy dyskryminacji i przemocy wobec kobiet ze względu na płeć. Internetowy seksizm, cyberprzemoc i molestowanie seksualne, do którego dochodzi w internecie, wciąż jednak traktowane są jak społeczna norma lub element rzeczywistości, którego nie da się wyeliminować.

Sprzeciw wobec takiej sytuacji oraz przekonanie, że cyberprzemoc wobec kobiet jest formą dyskryminacji i ma charakter systemowy, były źródłem projektu pt. „Przemoc wobec kobiet w internecie”. U jego podstaw leżała potrzeba przyjrzenia się temu problemowi oraz poznania skali i charakteru agresji, z którą spotykają się kobiety prowadzące aktywną działalność w sieci".

Co mogę zrobić, jeśli jestem ofiarą cyberprzemocy? Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi moliwych działań prawnych

Projekt „Przemoc wobec kobiet w sieci” był realizowany we współpracy z Fundacją im. Heinrich Bölla w Warszawie.

Spot „Niepokonana” został przygotowany przez agencję reklamową Saatchi & Saatchi IS oraz studio produkcyjne TANK, które niekomercyjnie wsparły projekt.

Agencja: Saatchi & Saatchi

Team kreatywny: Kamil Majewski, Quentin Carenzo, Dorota Pakuła vel Rutka

Producent agencyjny: Marta Gierej

Account Manager: Ewelina Żychlińska, Kalina Lewandowska

Reżyseria: Katka Michalak

Zdjęcia: Tomek Naumiuk

Asystent reżysera: Piotr „Lewar” Karolak

Producent: Marcin Borkowski

Scenografia: Aleksandra Muszyńska

Kostiumy: Anna Szumińska

Make Up: Paula Celińska

Montaż: Marek Skorupski

Postprodukcja: Prodigious/ Paweł Miłkowski

On line: Łukasz Cuprzyński

Studio dźwiękowe: Expresso

Muzyka: No Problemo Publishing Adam Romanowski

Aktorka: Julia Wyszyńska

Specjalne podziękowania dla:

Pałac w Jabłonnie

Heliograf

Yellowóz

Bites Studio

Maciej Szaszkiewicz

Piotr Giebartowski

Adam Jedynak

Filip Jużyk

Jacek Sokołowski

Sebastian Żakowski

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.