Loading

HEMJÄRN SOM SUPPLEMENT Bäst Tolerans och Effekt

Låga järnnnivåer vanliga

Järn är en viktig del av de röda blodkropparna som bär syre till alla kroppens celler. Våra kroppar innehåller 4-5 gram järn. Det kan vara svårt att få nog av detta viktiga näringsämne om inte kötträtter ingår i kosten.

Frukt, spannmål och grönsaker innehåller relativt lite av användbart järn. Om du lider av lågt järn, kommer ingen mängd vitaminer eller något annat tillskott att förändras.

Låga järnnivåer är mycket vanliga, särskilt för fertila kvinnor. Det finns också många kroniker som behöver kontinuerligt tillskott av olika skäl.

Endast två sorters järn.

Allt järn kommer från kosten

Det finns bara två typer av järn som vi kan använda; hemjärn från kött, fjäderfä eller fisk och icke-hemjärn från grönsaker, mejeriprodukter eller kemiskt bundet järn i syntetiska tillskott.

Hemjärn tas upp längs hela mag-tarmkanalen (inte bara den första delen) och, till skillnad från icke-hemjärn, påverkas absorptionen inte av andra kelaterande komponenter i kosten, såsom fytater, tannater och fosfat.

Hemjärnsupptaget ligger på mellan 20 och 40 % i motsats till för icke- hemjärn, som tas upp endast till 2-4 %

Icke-hemjärn i kosttillskott

De flesta järntillskott är syntetiska

Olika järnsalter och andra syntetiska konstgjorda / kemiska järnföreningar har traditionellt använts som tillägg med blandade resultat.

Upptaget är endast 2 - 4% och det finns ofta toleransproblem. Men eftersom järn är viktigt för livet är alternativen blodtransfusioner eller intravenöst givet järn. Båda har dock negativa sidor förutom att de är mycket kostsamma och obekväma för patienten.

Den kliniska användningen av blodtransfusion är förknippad med risker som kan orsaka sjuklighet och dödlighet. Intravenösa järninjektioner orsakar perioder av förvärring av oxidativ stress i cirkulationen.

Icke-hemjärnsproblem

Icke-hemjärn: biverkningar vanliga

Många orala järntillskottsbehandlingar misslyckas eftersom konstgjorda / syntetiska järnföreningar förorsakar smärtsamma och obekväma gastrointestinala biverkningar förr eller senare.

Detta beror på att de måste sönderfalla för att järnet ska absorberas. Eftersom upptaget är lågt finns det reaktiva fria järnjoner (de finns inte i livsmedel naturligt) som stör magen.

Icke-hemjärntillskott vid 100 mg järn per dos har regelbundet en förekomst av biverkningar som leder till att behandlingen avslutas med cirka 30%.

Dosering och procedurer kring det kan också bli komplicerade och obekväma.

Hemjärn

Hemjärn har alltid varit naturligt för människan

Hemjärn finns främst i kötträtter i kosten, vilket historiskt alltid har varit huvudkällan för järn. Det absorberas mycket effektivt som en hel enhet i motsats till icke-hemjärn, som måste lösas upp innan järnjoner kan tas upp i tarmcellerna.

Rent hemolyserat hemoglobinpulver av nötkreatur eller svin som härrör från livsmedelsindustrin som råmaterial för järnutbyte har varit av intresse i Sverige sedan början av sjuttiotalet. Vetenskap och medicin instämmer eftersom detta är den överlägset bästa tolererade och effektiva formen av oralt järn.

Hemjärn tas upp till 20 - 40%. icke-hemjärn till 2-4%.

Bieffekter från hemjärn i studier förblir på placebonivå.

Hemjärn tillgängligt för supplementering

Ny form av oral järnbehandling

På 1970-talet blev det möjligt för livsmedelsindustrin att samla, rengöra och behandla hemoglobin på ett fullständigt hygieniskt sätt. därför kan vi idag använda livsmedelsklassat rent hemoglobinpulver som ingrediens.

Detta gav upphov till hemjärntillskott genom att utvecklas till en farmaceutisk hemoglobinpulverråvara för tillskottstabletter.

Hemjärnstillskott som tabletter har använts i Skandinavien i mer än trettio år. Det har inte förekommit några fall av allvarliga biverkningar eller förgiftningar som rapporterats efter användning av bokstavligen miljoner.

De nya OptiFer®-produkterna har endast hemjärn som aktiv järnrediens. Detta var inte alltid fallet, fram till idag har största delen av järnet i hemjärnstillskott varit icke-hemjärn.

Fördelar med hemjärn

Absorberas separat och oberoende

Tolerans för hemjärn är lika eller nära placebo. Det finns ingen förändring i tolerans eller effekt över tiden. Absorptionen av hemjärn är flera gånger högre och biverkningarna är signifikant lägre än för icke-hemjärn.

Hemjärn absorberas via en separat väg och terapin behöver inte avbrytas när intravenös behandling påbörjas. Detta kan till exempel tillåta längre intervaller mellan resurskrävande, obekväma och smärtsamma injektioner.

Järn som inte absorberas förblir i hemformen, vilket är helt inert och inte orsakar störningar.

Enkel dosering

Dosering för OptiFer® tillskott är det enklaste möjliga. En tablett per dag, när som helst. Matdryck eller annan medicinering påverkar inte upptaget av hemjärn.

Överlägsen absorption

Hemjärn tas alltid upp

Hemjärn absorberas I alla kliniska situationer. Det har observerats att patienter efter en gastrisk bypassoperation fortfarande kan absorbera hemjärn, men inte icke-hemjärn, eftersom hemjärn tas upp längs hela tarmkanalen.

Icke-hemjärnabsorption upphör en period efter kraftig blodförlust, såsom kirurgi eller bloddonation. För hemjärn är dock upptaget normalt.

Hemjärnsupptaget påverkas inte heller av samtidigt intagen mat, dryck eller medicinering.

Mikronäringsämnen

Mikromineralerna eller spårelementen innefattar järn, kobolt, krom, koppar, jod, mangan, selen och zink

Naturligt bovint hemoglobin är inte bara väl tolererat och en effektiv källa till järn. Det betyder också en mängd mikronäringsämnen och till exempel aminosyror och signalsubstanser som tillsammans gör blodbildningen naturligt effektivare.

Kallade mikronäringsämnen eftersom de bara behövs i små mängder är dessa ämnen "trollstavar" som gör att kroppen kan producera enzymer, hormoner och andra ämnen som är nödvändiga för tillväxt och utveckling.

Små som mängderna är konsekvenserna av deras frånvaro allvarliga. Jod, vitamin A och järn är viktigast i den globala folkhälsan.

De innefattar kostspårmineraler i mängder som vanligtvis är mindre än 100 milligram / dag - i motsats till de makromineraler som krävs i större kvantiteter.

Effektivt tillskott

Hur kan en dos på 18 mg hemjärn konkurrera med ett 100 mg icke-hemjärnstillskott?

30 dagars tillskott med 100 mg Fe ++ icke-hemjärn vid en biotillgänglighet på 2 % ger teoretiskt 60 mg absorberat järn. Vid 4 % är mängden 120 mg.

Tillskott med 18 mg hemjärn i trettio dagar med biotillgänglighet på 20% ger 108 mg absorberat järn. Vid 40% är det mer än 200 mg. Hemjärn tolereras mycket väl och är känt för att ha en biverkningsgrad som placebo. Detta betyder också en högre nivå av lyckad behandling.

Det är därför som hemjärnstabletter med en dos av 18 mg Fe ++ kan konkurrera med icke-hemjärnspreparat på 100 mg Fe ++ eller mer.

Hemjärn kommer inte heller att blockera upptaget av zink som icke-hemjärn i doser över 60 mg gör.

Created By
Michael Collan MediTec Group
Appreciate

Credits:

Created with images by jetalone - "Home made Goya Chanpuru" • dertrick - "tablets cocktail cocktail tablets" • Pexels - "adult blur chair" • chispita_666 - "Tower of Pisa" • jarmoluk - "medications money cure" • nick@ - "Tablet packet macro" • tamakisono - "130209" • Alex Popovkin, Bahia, Brazil - "Anacardium occidentale L." • stevendepolo - "Pills Vitamins Pile Bowl April 23, 2012 1"