charing cross bridge André Derain/ Alexandra nilsson9a

André Derain föddes 10 juni 1880 i Paris och dog 8 september 1954 i Paris, Han var målare och skulptör i Frankrike

detta är ett självporträtt på André Derain och även ett foto på honom nedan.

Derain studerade på Académie Carriére i Paris 1898 till 1899. Han arbetade först med Maurice de Vlaminck i Chatou och sedan i Collioure med Henri Matisse. I målningen The Pool of London (1906) använder han sig av en neoimpressionistisk teknik vilket är en konstriktning som kommer från pointillismen .

Mellan 1906 och 1909 arbetade Derain efter samma linje som Braque och Picasso, som han lärt känna han använde sig av former från den afrikanska konsten och Cézanne, till exempel i Badande kvinnor (1906), men han lät sig aldrig påverkas av kubismen. Efter 1919 drog sig Derain tillbaka från avantgardet.

Derain återgav i en mörk färgskala landskap, människor och stilleben med tung mäktighet. Samma nyktra klassiska behärskning visas även i hans skulpturer, bokillustrationer och scendekorationer. Han fick också en viss betydelse för den nya sakligheten i svensk 1920-talskonst.

André Derain målade "Charing Cross Bridge under sitt korta besök på två månader i London, England, i vintern 1906. Målningen visar en scen från södra stranden av floden Thames, som konstnären uppmerksammade det stående på en kaj nära Lion bryggeri, som är den blå byggnaden längst till vänster. Det porlande vattnets effekt uppnåddes med hjälp av korta, hackig penseldrag. Avlägsna byggnader och landskap målades släta, mjuka linjer för att skapa en kontrast med de nära, skarpa konturer i förgrunden. Bron visar tåget kör genom den. "Charing Cross Bridge är fortfarande en av Derain populäraste målningar.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.