Sırlı Bitkiler Macun - Sırlı Bitkiler Macunu Sipariş Resmi satış ve sipariş

1539’DAN BERİ OSMANLI TARİHİNİNSIRLI BİTKİLERİ

Evliya Çelebi’nin aktardığına göre 1650’ li yıllar da İstanbul’da 300 macun dükkanı bulunmakta idi. "Sırlı bitkiler" veya bir diğer adı Osmanlı macunu çeşitli karışımlar ile elde edilir.

Osmanlı yönetim merkezi olan Topkapı sarayı arşivlerinden elde edilen tarife göre Padişah macunu için şunlar yazılıdır. “ İş bu macun, padişah hazinesinden çıkmıştır ki Ortadoğu ve Fars ittifakla Sultan Mehmet Han Hazretlerine terkip edip yapmışlardır. “Daha enerjikDaha zinde bir güne yardımcı olur

Sırlı Bitkiler Macunu

Ginseng ve Çakşır Otu Kökü ileGÜCÜNÜ

Sırlı Bitkiler Macun

Açığa ÇıkarÇakşır (Latince ferula, "çubuk"), maydanozgiller familyasından 170 türü olan bir çiçekli bitki cinsi. Anavatanı Akdeniz bölgesinin doğusu ve Orta Asya'dır ve genelde kurak iklimlerde yetişir. (Wikipedia)

20 DEN FAZLA

SIRLI BİTKİ

KARIŞIMIDoğal ve hormonsuz özellikle tamamen dağ bitkileri seçilerek hazırlanan özel bir karışımdır.

Önerilen doz günde 2 kaşıktır.

Alışverişin en kolay kapıda ödeme kolaylığını kullanarak hemen sipariş formu doldurabilirsiniz.

Hem kadınlar hem de erkekler kullanabilir.

Kargo şirketi ile kapınıza kadar ulaştırılır ve teslimat anında ürün ücretini adresinizde ödeyebilirsiniz.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.