Prva Gimnazija Varazdin est. 1636.

Prva gimnazija Varaždin sljedbenica je Gimnazije koju su u Varaždinu 1636. godine osnovali isusovci. Gimnazija je od svojih početaka nekoliko puta mijenjala ime i programe, no uvijek je bila žarište kulturnog i obrazovnog djelovanja. Tu su se školovale mnoge znamenite ličnosti, čija su djela ostavila trajan trag tijekom povijesnih razdoblja. Prva gimnazija Varaždin ponosna je na svoju tradiciju te čuva bogatu kulturu i baštinu škole, a istodobno uvodi inovacije, nove programe, suvremenu tehnologiju, potiče stvaralaštvo, otvorenost, uključenost i suradnju.

Škola je članica nekoliko međunarodnih mreža i partnerstva. Udružena smo škola UNESCO-a. U školi se izvodi program međunarodne mature (International Baccalaureate Diploma Programme) koji osobitu pozornost posvećuje međunarodnom razumijevanju i holističkom pristupu u nastavi pružajući učenicima priliku da steknu vrhunska znanja i kompetencije iz šest znanstvenih područja te da nakon dvogodišnjeg školovanja steknu svjetski priznatu diplomu. Značajno je spomenuti da je škola i ECDL testni centar, kao i županijski centar izvrsnosti iz informatike i biologije. Škola je odabrana da bude među prvih 20 škola pilot projekta e-Škole.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.