Landevaag Interiørdesign A/S -NÅR DU VIL SKAPE NOE NYTT-

Det er tidlig onsdags morgen da døren går opp inn til Bergebygget midt i Fillan. Nedover den lyse korridoren kommer Åshild Landevaag, øyregionens eneste interiørarkitekt. En kreativ og allsidig dame, med stor kompetanse og lidenskap for omgivelsene rundt oss. Velkommen til Landevaag Interiørdesign AS.

Øyregionens eneste i sitt slag

Landevaag Interiørdesign ble etablert i Rogaland i 2004, og i 2010 flyttet interiørdesigner Åshild Landevaag til Hitra og tok firmaet med seg. Åshild er utdannet Interiørarkitekt og lysplanlegger fra NTNU. Åshild er den eneste i sitt slag her ute i øyregionen, noe som også har gjenspeilet seg godt i forespørsler her ute.

- Hovedoppgaven min som designer er kort sagt å hjelpe folk og firma til å finne gode, funksjonelle og kostnadsbesparende interiørløsninger. Behovstilpasset interiør etter kundens ønske, smiler Åshild. Jeg tegner fasader og nybygg, innreder bygg og designer også uteområder og hager med universell utforming. Jeg benytter blant annet tegneprogrammet ArchiCad og lysberegningsprogrammet DiaLux.

Åshild tegnet også Sparebanken Hemne avdeling Hitra. Banken var ferdigstilt mai 2011.

Mange strenger å spille på

Vi lever i ei tid hvor virkemidler for å skape unike uttrykk på interiøret nesten er ubegrenset. Lyssetting, gulv, effektvegger, gardiner eller komplette innredningsløsninger bestilles fra Hitra, og leveres direkte til mine kunder, enten produsert her i Norge eller hentet fra anerkjente internasjonale leverandører fra hele verden.

- Det er viktig for meg å kunne skape akkurat det uttrykket som kunden ønsker seg og jeg er derfor nødt til å ha et allsidig utvalg produkter. Om kunden er på jakt etter noe helt unikt, ja så skal det noe til at jeg ikke klarer å skaffe det. Det har faktisk ikke hendt enda, sier Åshild forsiktig.

Kulturhuset i Hemne åpnet 2015. Et av Åshilds mange prosjekter.

En designer for alle slags prosjekter

- Mange kunder har glede av å benytte meg som en designer som tegner og beskriver komplette løsninger. Andre benytter meg som rådgiver gjennom byggeprosjektet for å sikre de beste løsninger for byggherre, mens andre ganger har jeg jobben fra første pennestrek til siste skrue er levert.

Skybar - fra begynnelse til slutt

Fra blanke ark, har hun designet den nye sky baren på Hotell Frøya som snart skal rage på toppetasjen av hotellet.

- I disse dager foregår prosjekteringsfasen av bygget, hvor også alle de tekniske fag er involvert: entreprenørfaget, bygningsfysikk, brannteknikk, ventilasjon, akustikk, arkitekt, elektro, VVS og VA, og selvfølgelig interiørfaget, smiler Åshild.

Åshild's håndskisser beskriver mer enn tusen ord....

Fra det minste soverom til den største fabrikk

Således faller kompetansen hennes minst like godt inn under næringsliv som private kunder. På merittlisten står alt fra bitte små soverom til ungdomsskoler og kulturhus.

- Jeg opplever god respons i markedet som eneste aktør som tilbyr disse tjenestene lokalt. Det er likevel ikke sikkert at alle vet at jeg også fint kan ta jobber på bygg som har flere tusen kvadratmeter. Og med så mye aktivitet som det er i øyregionen, håper jeg at både næringslivet, det offentlige, samt private kunder fortsetter å bruke disse tjenestene som Landevaag Interiørdesign AS tilbyr.

- Så skal i alle fall jeg gjøre mitt for å skape varige, funksjonelle og trivelige miljø for alle!

- Jeg har hatt en fantastisk start her på Hitra og Frøya og jeg har hatt gleden av å få ta del i mange fantastiske prosjekter her ute. Mange fornøyde kunder opplever trygghet ved å finne sitt drømmedesign lokalt, noe som gjør at vi ser frem til nye spennende prosjekter videre.

- Intet prosjekt for stort eller for lite

Få en gratis analyse i dag

Åshild har en klar tanke om hvor et godt design bør begynne, for i fokus for en hver jobb står mennesket. I forkant av et hver jobb, foretar hun en gratis behovsanalyse, en uforpliktende dialog som kartlegger ønsker, behov og rammer for akkurat ditt prosjekt eller ditt Drømmedesign.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.