อยู่มาวันหนึ่ง มีปลาตัวหนึ่งชื่อว่า ส้มจี๊ด เป็น ปลาการ์ตูน มันได้ออกไปเที่ยวเล่นกับฝูงปลาทะเลสายพันธุ์อื่นๆ ด้วยความที่มันรักในการผจญภัย มันจึงชวนเพื่อนๆ ว่ายน้ำไกลเกินกว่าเขตที่มันอยู่ และมันได้พลัดหลงกับเพื่อนๆ มันว่ายน้ำไปเรื่อยๆ เพื่อหาทางกลับบ้าน ว่ายๆๆๆ ว่ายไปเรื่อยๆ แต่มันก็ไม่เจอทางกลับบ้าน...
ส้มจี๊ด ทั้งเหนื่อย และท้อ มันเลยไปนอนพักใน ดอกไม้ทะเล แถวๆแนวปะการังใกล้ๆเขตหาปลาของชาวประมง ในขณะที่มันกำลังนอนพักอยู่นั้น ได้มีอวนของชาวประมงลากมา และได้จับตัวมันขึ้นไปพร้อมๆกับฝูงปลาชนิดอื่นๆ ตอนนั้นมันคิดว่ามันต้องตายแน่ๆ
แต่ทันใดนั้นได้มีเด็กน้อยหน้าตาน่ารักคนหนึ่ง เดินมาที่อวนหาปลาของชาวประมง เด็กคนนี้เป็นลูกของชาวประมงและเธอ เอ็นดูส้มจี๊ดมากๆ เธอจึงบอกให้พ่อของเธอพาปลาตัวนี้กลับบ้าน
พ่อของเธอจึงขับเรือนำเจ้าส้มจี๊ดไปปล่อยแถวๆเขตปากการังที่มันเคยอาศัยอยู่ ส้มจี๊ดจึงได้กลับบ้าน และกลับไปหาครอบครัวของมัน หลังจากนั้นส้มจี๊ดก็ไม่ว่ายน้ำไปไกลเกินเขตปากการังที่มันอาศัยอยู่อีกเลย

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.