Loading

Seminer Salonu Hasvet Medikal Öneri Tasarım

Seminar room concept design for Hasvet Medical firm

Giriş bölümünden salona bakış

View from the entrance area to seminar room

Giriş bölümüne bakış;

View to entrance area

Sunum bölümüne arkadan bakış

View from rear to presentation area

Her bir katılımcı , bilgiyle aydınlanmayı sembolize etmek üzere noktasal aydınlatma elemanı kullanılmıştır.

Over every participated is a point lamp which symbolize the light of knowledge

Altıgenler birlikteliği ve üretimi , renkleriyle katılımcıların çeşitliğini yansıtır

The hexagon show the togetherness and productivity, the colors show the variety of ID of the employee

Amfi

Back part, row seats

Gece mavisi yaratıcılığı ve yenilikçi yaklaşımı vurgular

The parliament blue underline the innovation and creativity

Kütüphane paylaşılan ve çoğalan bilgiyi yansıtır

The bookshelves underline the increasing information and sharing the knowledge

Plan
Stand

Stand of medical equipments

Created By
AYDIN UCAR
Appreciate

Credits:

Aydin UCAR