Inspiration markiserochpersienner.se

Titta in och se olika typer av solskydd som finns på marknaden.

Fönstermarkis - Avsedd för mindrefönster i villan, kontoret eller skolor. Går att komplettera med motor och automatik.

Terrassmarkiser - Smart, elegant & modern.

Kassettmarkis - Optimalt skydd för markisväven och armkonstruktionen.

Solskydd med många möjligheter

Terrassmarkis - Vi hjälper dig att hitta rätt produkt. Boka ett konstnadsfritt besök.

Kassettmarkis - Elegant och stilren terrassmarkis, skyddar väv och armar när markisen är indragen.

Vertikalmarkiser - Effektiv mot sol & insyn. Vindstabil som passar på moderna hus och offentlig miljö.

Vertikalmarkiser från insidan.

Ett stort sortiment av vävar finns att välja mellan allt för att passa både trender och traditioner.

Vertikalmarkis Zip - Passar större fönsterpartier.

Screenmarkis från insidan. Låt inte markiserna störra utsikten

Korgmarkiser - Passar till butiker men också privata hem.

Det finns stort antal vävar att välja mellan. Både invändigt och utvändigt. Beställ vävprover idag!

Seriekopplade fönstermarkiser med motor och automatik. Låt markiserna sköta sig själv! Enkelt och smidigt.

Vertikalmarkiser & fönstermarkiser.

Terrassmarkis med takprofil som tillval.

Credits:

Nordhs Design AB

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.