Loading

De Driesprong Nieuwsbrief 18 mei 2020

Ik geef je Mijn Geest

Een gedicht van Ronald Lammers

Typediploma

Alle kinderen uit groep 7 zijn geslaagd voor hun typediploma

Goede start na de meivakantie

Vorige week zijn we weer in groepen gestart op school. Wat is het fijn om de kinderen weer te zien. De kinderen hebben elkaar ook veel te vertellen en vinden het fijn om weer naar school te gaan. Er is veel tijd en aandacht voor de afgelopen periode en de situatie rondom de Coronacrisis die ook nu nog de nodige zorgen veroorzaakt. Daarnaast vinden de kinderen het fijn om weer gewoon aan de slag te gaan en een regelmatig dagritme te hebben. Hieronder ziet u wat foto’s van de kinderen in de groepen. Mocht er op 19 mei geen verruiming van de openingsmogelijkheden voor scholen bekend worden gemaakt dan gaan we door met het bestaande rooster, maar dan wel met een wisseling van de morgen en middaggroepen tot aan het pinksterweekend. We gaan dan wekelijks wisselen. Zodra bekend wordt wanneer alle kinderen weer tegelijk naar school mogen zullen we u informeren over het nieuwe rooster. Vanwege het feit dat er geen ouders op school mogen komen overwegen we dan een continurooster. Daarover wordt eerst overleg gevoerd met leerkrachten en medezeggenschapsraad. meer informatie.

  • Week 22: kinderen uit groep 1,3,5 en 7 's morgens naar school (rest 's middags)
  • Week 23: kinderen uit groep 2,4,6 en 8 's morgens naar school.
  • Vanaf dan wekelijks wisselen tot verruiming maatregelen
  • De werkdag van donderdag 11 juni gaat wel door. De leerkrachten maken dan de handelingsplannen en de rapporten. De kinderen hebben die dag dus vrij.

Mokken 75 jaar vrijheid

Ondanks het feit dat veel activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid niet doorgaan kregen de kinderen afgelopen week toch een herdenkingsmok mee. Dit is een initiatief van alle scholen in de gemeente Wierden. We hebben deze mok voor de kinderen besteld zodat iedereen toch een mooi aandenken heeft aan deze gedenkwaardige periode. Veel activiteiten worden een jaar opgeschoven.

Geen kamp en schoolreizen

Helaas zijn we door de Coronamaatregelen gedwongen ons kamp en de schoolreisjes te annuleren. Ouders van groep 7/8 zijn hiervan al in kennis gesteld. We beraden ons op een leuk coronaproof afscheid van groep 8. We stellen voor, na overleg met de medezeggenschapsraad, de kosten die al door u als ouders/verzorgers betaald zijn in kas te houden en in mindering te brengen op de ouderbijdrage van volgend schooljaar. Mocht dit een probleem vormen neem dan even contact op met de school. Ouders van groep 8 krijgen hun geld terug minus het bedrag wat gebruikt is voor schoolactiviteiten.

Zendingsgeld via geef.nl

Via de site geef.nl hebben verschillende mensen een donatie gedaan ten behoeve van ons sponsorkind Khrys. Er is tot nu toe al € 77,- opgehaald. Heel hartelijk dank voor uw gift. Deze giften maken het mogelijk een bijdrage te doen in het levensonderhoud van dit meisje in de Filipijnen. Maandelijks wordt hiervoor € 30,- afgeschreven van onze zendingsrekening. Mocht u ook een gift willen doen dan kan dat via deze link

Controleer uw gegevens

Inmiddels zijn we alweer druk bezig met het samenstellen van de schoolkalender voor komend schooljaar. Wilt u even controleren of uw adresgegevens op de huidige kalender ook komend jaar nog correct zijn en gebruikt mogen worden? Bij wijzigingen graag even een mailtje naar de school.

Jarig

Lied van de maand

Groep 5/6: Psalm 103: 1

Groep 7/8: Psalm 119: 17

Oud papier

Volgende nieuwsbrief dinsdag 2 juni

Created By
Team De Driesprong
Appreciate

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van - "Spring Bird · Free photo on Pixabay" • Hannah Tasker - Patricia Prudente - "bambole"