Lusitania

Lusitania var et av verdens største skip på sin tid. Lusitania hadde jomfruturen sin den 7. September selv om den vart sjøsatt den 7. Juni. Skipet rommet 2198 passasjerer og der var omtren 850 personer i mannskapet når skipet sank. Angrepet på dette skipet var en tragedie og noen vil si at dette var grunnen til at USA ble med i den første verdenskrig. Passasjerene rapporterte at der var to torpedosmell, men ifølge ubåtloggen så avfyrte de bare en torpedo.

Lusitania på vei ned. Illustrert av Norman Wilkinson

Men hvem hadde rett? Passasjerene eller ubåtloggen? Der er flere teorier om hva som skjedde, men ingen vet det. En teori er at Lusitania fraktet krutt og ammunisjon for USA. Det var ulovlig å frakte millitærutsyr på slike passasjerskip nettop fordi det risikerte livene til passasjerene ombord. Den ene teorien som har blitt mer og mer populær er at torpedoen traff lageret der ammunisjonen og kruttet var slik at det sprengte. Dermed ville dette resultere i det andre smellet. En annen teori er at torpedoen traff et gassrør som deretter sprengte.

Lusitania før avgang.

Problemet med dette er at ingen vet hva som skjedde. Skjøt virkelig ubåten bare en torpedo? Eller skjøt de flere torpedoer, det som passasjerene påstod? I følge ubåtloggen så fyrte de bare av en torpedo. Utdrag fra ubåtloggen: "Torpedoen treffer styrbord side rett bak broen. Det oppstår en meget sterk eksplosjon med en stor røyksky som når langt utover den forreste skorsteinen. I tillegg til eksplosjonen som torpedoen laget må det ha funnet sted en til (kjeler, kuler, krutt?)..."

Ubåtloggen til kaptein Schwieger som senket Lusitania
"Mye tider på at det ble avfyrt både to og tre torpedoer… Menn, kvinner og barn, fanget som rotter i en felle, kjempet forgjeves for livet blant vrakrestene."
Walther Schwieger

Walther Schwieger vart født den 7 April 1885 og døde den 5 September 1917. Han var ubåtkapteinen som sank Lusitania. I 1903 ble han med i den tyske marinen. I 1911 ble han med i ubåt-tjenesten I 1912 tok han kommandoen av ubåten U-14. I 1914 ble han forfremmet til kaptein på U-20.

Ubåten U-20 var utstyrt med torpedoer, og kunne ta ut skip med en torpedo. De hadde brukt tre torpedoer før de angrep Lusitania. Det første skipet de sank var en liten segleskute, det andre var et lite handelsskip og det tredje skipet var det britiske handelsskipet Centurion. Etter disse tre angrepene så hadde de bare tre torpedoer igjen, så de hadde nok torpedoer til å skyte de skudda som rederiet påsto, men de fleste kildene tyder til at torpedoen traff et ammunisjonslager eller et gassrør.

U-20 - Ubåten som sank Lusitania

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.