Reisverslag ieper 2016 Door: Cemre Süler

9:00

We gaan de bus in en rond 9:30 is de bus vertrokken van hvc

13:00

Na ongeveer 4 uur in de bus te hebben gezeten, kwamen we aan bij de ijzertoren in Diksmuide, we gingen eerst een film kijken over de eerste wereldoolog, toen de film afgelopen was gingen we naar het hoogste punt van de toren, waar we een heel erg mooi uitzicht hadden, en daarna met de trap naar beneden. Bij elke verdieping konden we kijken naar dingen uit de eerste wereldoorlog, er was zelfs een loopgraafdoolhof!
Foto: Herdenkingsmonument. Achtergrond: Uitzicht van Ijzertoren

16:00

Rond 16:00 kwamen we aan op hill 62, waar mijn groepje en ik de presentatie hebben gehouden over hill 60. Na hill 62 gingen we naar een museum over de eerste wereldoorlog, waar we best wel veel spullen hebben gezien die bewaard zijn gebleven uit de oorlog. Achter het museum was een groot gebied met allemaal loopgraven, waar je de kogelgaten nog in zag zitten.
Foto: Monument op Hill 60. Achtergrond: Loopgraven, Bron: Wesse (Telefoon was toen leeg)

18:00

Daarna gingen we naar het centrum van ieper, waar we van 18:00 tot 19:15 zelf mochten rondlopen, ik heb daar met een paar anderen gegeten in de snackbar "het kattekwaad" Toen we ons om 19:15 gingen verzamelen werd het ineens heel druk op het plein, het was namelijk sinterklaasintocht.

20:00

Om 20:00 begon de dodenherdenking, ik dacht dat we 1 minuut stilte moesten houden, wat later 45 minuten bleken te zijn, maar toen de herdenking eindelijk afgelopen was vertrokken we naar ons verblijf, "de bosgeus"

Dag 2

We begonnen de dag met een ontbijt, waarna we naar de poppy parade gingen in het centrum van ieper (die trouwens weer VEEL te lang duurde)
Na de poppy parade gingen we naar 2 begraafplaaten, waarvan de duitse begraafplaats niets was vergeleken met de andere.

Biografie van een gevallen soldaat

Lewis mcgee

Lewis McGee was op 13 mei 1888 geboren in Australie, hij ging op 1 maart 1916 in het Australische leger om mee te vechten in de eerste wereldoorlog. Hij begon met de rang: soldaat 3e klasse en op 22 mei was hij al gepromoveerd tot soldaat 1ste klasse. Op 4 december werd hij gepromoveerd tot korporaal, 5 dagen later moest hij maar het front, waar hij het heel goed deed waardoor hij op 12 januari 1917 werd gepromoveerd tot wachtmeester, wat hij de rest van zijn leven bleef.
Lewis Mcgee
McGee moet op 12 Oktober 1917 terug naar het front waar hij de leiding had over de B-Unit die dag. Hij ging in de aanval toen ze werden aangevallen door een machinegeweer, waarna ook iemand vanaf de zijkant op de begon te schieten. Bijna iedereen ging schuilen, maar McGee niet, hij probeerde de mannen met de machinegeweren uit te schakelen maar bij die poging is hij in het hoofd geschoten en meteen overleden.
Created By
Cemre Suler
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.