KERAMIIKKA: Kevätiloa RANTSILA, Gananderin koulu

Tekstiilityön luokka, 6.2. - 27.2.2017 klo 18- 21. Opettajana Anna Karjula.

Teemme kevään intensiivikurssilla keväisiä koristeita ja käyttöesineitä eri savilaaduista sisälle ja ulos. Opiskelemme käsinrakentamisen perustekniikat, koristelun engobeilla sekä lasittamisen.Kurssi sopii aloittelijoille sekä aiemmin keramiikkaa harrastaneille. Kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu 3 e/kg, sisältää lasituksen ja polton

Ilmoittaudu 30.1.2017 mennessä www.jokihelmenopisto.fi tai p. 044 7591 999.

Credits:

Created with images by r_neches - "DSC_5485.JPG"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.