Apodization De Fujinon 56 mm ƒ/1,2 APD

Meer over digitale techniek op de NIDF-website

Fujinon XF56 mm ƒ/1,2 R APD

Fujifilm heeft gekozen voor het APS sensorformaat voor de reeks X-trans camera’s. Als tegenhanger van de 85 mm portretobjectieven voor de standaard kleinbeeld camera’s is er dan de 56 mm met precies dezelfde beeldhoek. Om het mogelijk te maken portretten met een echt kleine scherptediepte te maken is het objectief ontworpen met een lichtsterkte van ƒ/1.2. Naast de ‘gewone’ versie is er ook een ‘APD’ versie. Deze bevat een filter dat de onscherpte nog zachter weergeeft. Wat betreft de scherpte laten beide versies weinig te wensen over, ze zijn vanaf de volle opening zonder bezwaar te gebruiken.

Portretten, daar zijn de 56 mm Fujinon objectieven voor gemaakt

Onscherpte

De onscherpe delen van een foto worden eigen opgebouwd uit een eindeloos aantal scherpe afbeeldingen die de vorm van het diafragma hebben. Dat kun je niet echt zien, behalve wanneer het gaat om een afbeelding van een lichtbron met een veel grotere helderheid dan de omgeving. Die punt wordt als een vlek afgebeeld die veel lichter is dan de omgeving en die krijgt de vorm van het diafragma. Hoewel niet de enige reden, die verzameling vormen bepaalt hoe onscherpe lijnen en randen worden afgebeeld. Een ronde diafragmaopening wordt in de regel gezien als het begin van de weg naar een mooie zachte onscherpte.

Lantaarns in de verte, terwijl er dichtbij is scherp gesteld, zachtere randen bij de APD versie.

Apodization, dat is de Engelse term, is een techniek die niet alleen in optiek gebruikt wordt, maar die er op gericht is de overgang aan de rand van iets geleidelijker te laten verlopen. Het speciale filter in de APD versie van de Fujinon 56 mm ƒ/1,2 is een neutraal grijs filter dat in het midden helemaal helder is, maar naar de rand toe donkerder wordt. Daarmee wordt de rand van het diafragma minder scherp gemaakt, het filter zit dan ook vlak bij het mechanische diafragma in het objectief. Uit de manier waarop het werkt kun je twee dingen afleiden: ten eerste dat je wat licht verliest, ten tweede dat het effect minder wordt naarmate je het diafragma kleiner kiest. Op de APD versie van het objectief zie je dan ook twee schalen voor de aanduiding van het diafragma: in het wit de fysieke maat van de opening, in rood de feitelijke lichtsterkte die er bij hoort en die bij ƒ/1,2 ruim een halve stop afwijkt, en bij ƒ/5,6 gewoon gelijk is aan het feitelijke diafragma.

Verschil tussen beide versies

Het verschil tussen beide versies is voor wat betreft de bouw niet groot: er is een speciaal filter toegevoegd vlak naast het diafragma, met een klein verlies aan lichtsterkte als direct gevolg. De camera krijgt voor de lichtmeting de feitelijke lichtsterkte door zodat je wanneer je daarvoor kiest de juiste waarde instelt voor de belichting. Een ongetwijfeld niet bedoeld bij-effect van het filter is een klein verschil in de kleurweergave: de APD-versie levert een iets warmere kleurweergave die met een eigen witbalans volledig te corrigeren valt. Waar het allemaal voor bedoeld is, is de andere onscherpte. En dat effect is er zeker, maar het is niet heel opvallend. Ik kan het alleen aan de hand van wat saaie technische opnames laten zien. Tenslotte krijg je bij de APD versie een ND8 filter om ook bij helder daglicht de ƒ/1,2 opening te kunnen gebruiken. En het laatste verschil is het prijsverschil: de APD versie kost beduidend meer.

Evenwijdige lijnen in de onscherpte voor het scherptevlak, het vreemde effect van de omkering in de onscherpte is bij de APD-verise duidelijk minder zichtbaar.

Zoeken

Je moet wel een beetje zoeken naar de verschillen die bij de volle opening het grootst zijn en bij ƒ/5,6 helemaal verdwenen. Ook al zijn de verschillen klein, ze zijn er wel degelijk. Het is vooral een kwestie van de vraag of je voor dat betrekkelijk kleine verschil de hogere prijs voor de APD-versie wilt betalen.

Diafragma aanduiding met verschil tussen diafragma en lichtsterkte

Specificaties Fujinon XF 56 mm ƒ/1.2 R APD

  • Opbouw: 11 elementen in 8 groepen
  • Inclusief een asferisch lensdeel, twee ELD lensdelen
  • Extra het apodization filter
  • Diafragma: ƒ/1,2 tot ƒ/16
  • Mechanisch in te stellen
  • Minimum afstand: 70 cm
  • Afmetingen: 73 mm x 69 mm
  • Gewicht: 405 gram
  • Filtermaat ø62mm
  • Bij de APD versie wordt een ND8 filter meegeleverd.

Credits:

Foto's: Eduard de Kam

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.