VIRUSI istorijat virusa, prvi virusi, makro virusi

Sta je racunarski virus?

Racunarski virus je zlonameran program ili kod koji se sam replicira u drugim datotekama i moze da osteti uredjaj. Postoje boot sektor virusi, parazitski virusi, svestrani virusi, virusi pratioci, link virusi i makro virusi.

Istorijat virusa - prvi virusi

Sezdesetih i sedamdesetih godina, jos u vreme velikih racunara, postojao je fenomen zvan zec (rabbit). Zec je najcesce nastajao slucajem ili greskom kada je „pomahnitali“ kompjuterski program poceo sam sebe kopirati po sistemu, izazivajuci usporenje ili pad sistema. Prvi pravi predak danasnjih virusa bio je Prevading animal koji je bio sposoban da se nadodaje na druge programe na UNIVAC 1108 racunarskom sistemu.Prvi potvrdjen nalaz kompjuterskog virusa 1981.godine bio je El Cloner. Len Adleman je 1983. godine prvi puta upotrebio rec „virus“ opisujuci samokopirajuci kod.

Uskoro nakon toga pojavljuju se virusi poput: Brain (mozak), Jerusalem, virus Datacrime.. 1988. je bio virus Jerusalim koji je brisao sve pokrenute programe, a 1989. Datacrime koji je bio sposoban izvrsiti low-lewel format nulte staze na disku. Virus Brain je bio sposoban da inficira BOOT sektore 360 KB disketa IBM PC racunara i brzo je osvojio svet. Na svu srecu, virus nije bio destruktivan, nego je u sebi samo nosio podatke o autorima.

Makro virusi

Makro virusi su sposobni da sami sebe kopiraju, brisu i menjaju dokumente. Napisani su u nekom internom programskom jeziku (skript–language ili macro–language) nekog aplikativnog programa kao sto je to WORD, EXCEL, itd. Ovi virusi tipicno pisani da se razmnozavaju unutar dokumenata kreiranih tom aplikacijom. Mogu se prosiriti i na druge racunare ukoliko se na oba racunara koristi doticna aplikacija i vrsi se razmena inficiranih dokumenata. Macro–virusi mogu se izvrsavati na svakoj platformi na kojoj postoji ovakav program (i pripadajuci interni jezik). Oni nisu ograniceni na pojedinacne racunare ili samo odredjeni operativni sistem.

The end :)

Autori: Ivana Mackovic i Anastasia Stokin

P.S. cuvajte vase racunare! Odvedite ih s vremena na vreme kod doktora na kontrolu! ;)

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.