Den viktigste gavepakkingen skjer på Bymisjonssenteret Gjengen fra Pfizer mener alle bør ha tre timer til rådighet før jul

- Det er utrolig hyggelig å være med å pakke, sier de aktive damene i Pfizer, som jobber for harde livet slik at gjestene til Kirkens Bymisjon får hjemmestrikka gaver til jul.

Det vil si selve strikkingen er allerede gjennomført av utallige frivillige strikkere over det ganske land som har bidratt på eget initiativ, men noen må jo også være julenissens hjelpere.

Les også: Sterke inntrykk under ByFrokost

Til sammen 300 gaver med hjemmestrikka varme klær og andre overraskelser skal fordeles og pakkes klart til jul. Bymisjonssenteret deler tradisjon tro ut gaver til gjestene som kommer til familiefeiring på julaften, og mange gaver skal også deles ut i Domkirken,

Jeanette Soderbom og Grete Gjernes i full sving. Det er mye som skal pakkes.

- Alle har tre timer til dette. Det er jo så lite som skal til, sier Grete Gjernes. Hun var også med i fjor som frivillig på eldresenteret til kirkens Bymisjon, Sofienberghjemmet, og er glad for at samarbeidet bedriften hun jobber i og Kirkens Bymisjon holder stand i år også. Hun trives godt med å bidra med en del av arbeidsdagen på en annen måte.

Støtt Kirkens Bymisjons juleaksjon Gled en som gruer seg til jul

Varme gaver

- Se på alle disse flotte luene, utbryter, Eirin Skjøsvik Andersen. Det er rørende å se alle de herlige hjemmestrikka klærne som folk har levert til resepsjonen i Kirkens Bymisjons sitt hovedkontor, liggende strødd utover bordene. Strikking av høy kvalitet, og flere legger også med små lapper hvor det står skrevet at det er strikket med mye varme og kjærlighet.

- Det er klart man tenker på hvor privilegert man er i forhold til dem som ikke har noe, sier Eirin, som også er glad for å bidra.

Beate Nordbø og Yvonne Johansen pakker inn strikkegaver til menn.

Menneskene som skal motta gavene kjenner ikke denne pakke-gjengen, men de regner med at gavene vil komme godt med.

- Når vi er ferdig her, kan vi sikkert få jobb på et kjøpesenter som pakkehjelpere, sier Grete lattermildt.

Tre timer

- Jeg synes dette er en veldig grei og oppgave å gjøre, sier Yvonne Johansen, som sammen med Beate Nordø har ansvaret for herreklærne.

Hvem blir vel ikke glad for en slik gave?

Så gjenstår det bare å se om alle gavene blir ferdig innpakket til jul, men med enda et skift ventet fra legemiddelfirmaet Pfizer i dag, er det mye som tyder på at de kommer i mål.

- Det er engasjerende å hjelpe til for Kirkens Bymisjon. Alle har tre timer til rådighet, sier Grete.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.