MIŚ Moją szkołą jest cały świat

Ławka jest tak skonstruowana, żeby dziecko było jak najbardziej unieruchomione... [...] Ławka miała chronić dziecko przed skoliozą. […] Z pewnością najbardziej racjonalnym środkiem przeciw skoliozie uczniów byłaby zmiana formy ich pracy w taki sposób, by nie byli zmuszani do przyjmowania szkodliwej pozycji przez wiele godzin dziennie.

dr. Maria Montessori - pedagog

Jesteśmy w "systemie". Nasze dzieci mają legitymacje szkolne, zdają egzaminy z podstawy programowej i na ich podstawie otrzymują świadectwa szkolne.

Rok szkolny trwa dla nas cały rok. Wypełniony jest poza nauką podręcznikową wizytami w muzeach, wycieczkami oraz ulubionymi przez nas wyjazdami do szkoły w Koszarawie (400 km od domu).

Wyjazdy do szkoły są:

 • naszą tradycją rodzinną,
 • integrują nas,
 • słuchamy audiobooków,
 • rozmawiamy,
 • wygłupiamy się,
 • zwiedzamy,
 • odbywamy rekolekcje w drodze

NASZA SZKOŁA daje nam:

 • możliwość udziału w warsztatach tematycznych, część z nich prowadzona jest przez rodziców (współpraca rodziców ze szkołą) także dla rodziców
 • dostęp do platformy zdalnego nauczania ( e-learning)
 • możliwość wyjazdów wakacyjnych,
 • możliwość nauki lub doskonalenia jazdy na nartach
 • możliwość konsultacji z nauczycielami,
 • uczestnictwo w zlotach ED
 • korzystanie z przyszkolnej poradni pedagogiczno-psychologicznej

Uwolnij potencjał dziecka, to tym samym przemienisz je dla świata

dr. Maria Montessori - pedagog

Zaginął Miś. Nazywa się Nasza Szkoła w Koszarawie...

COPYRIGHT©

Wszelkie prawa w zakresie kopiowania i upowszechniania tekstów i zdjęć [szczególnie zdjęć moich dzieci] zamieszczonych na niniejszej stronie są zastrzeżone. Teksty i zdjęcia nie mogą być publikowane oraz powielane bez pisemnej zgody autora. Jeśli chcesz coś skopiować proszę napisz do mnie: linum4@gmail.com

Created By
Beata Przykorska
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.