Loading

Nieuwsbrief Julianaschool september 2019

Agenda

11 september – informatiemiddag groep 3 t/m 7

11, 12 & 13 september – kamp groep 8

16 t/m 19 september – kennismakingsgesprekken groepen 3 t/m 7

16 & 17 september – kennismakingsgesprekken groep 8

17 september - OR vergadering

25 september – informatiemiddag PO/VO groep 8

De kop is eraf, het schooljaar 2019-2020 is begonnen!

De start van het schooljaar stond in het teken van het uitwisselen van vakantieverhalen en elkaar (opnieuw) leren kennen, want met een nieuwe juf of meester is dat toch altijd weer een beetje wennen. Hoe gaat je nieuwe schooljaar eruit zien? Wat gaan we doen, ontdekken, proberen? Maar vooral: wat gaan we leren?

Voor het team begon het schooljaar ook met leren, namelijk met een studiedag in de laatste week van de vakantie over het gebruik van de (nieuwe) methodes voor taal, lezen en Snappet.

Dit schooljaar is de Julianaschool gestart met een compleet team. Er waren geen vacatures en er werken op dit moment geen invalleerkrachten. In een tijd waarin er een groot tekort is aan leerkrachten, is dit een unieke situatie.

Het tekort aan leerkrachten brengt enorme zorgen met zich mee. Wat als er leerkrachten ziek worden? Wat als er straks griep uitbreekt? Er zijn nauwelijks invalleerkrachten beschikbaar. En áls deze beschikbaar zijn, is er in het onderwijs een situatie ontstaan waarbij ze voor een uitzendorganisatie werken of als zelfstandige en exorbitante bedragen rekenen waarvoor geen geld beschikbaar is.

Ook al zijn we druk bezig met het maken van plannen voor de situatie ‘wat als’, is het belangrijk ons te blijven realiseren dat we een fantastisch team hebben dat elke dag weer met plezier voor de leerlingen klaar staat.

We hebben gezien dat u al veel gebruik maakt van de Parro app. Een nieuwe manier om u van informatie te voorzien vanuit de groepen en de school. In Parro vindt u onder het tabblad ‘Agenda’ alle belangrijke data van dit schooljaar. Deze data vindt u ook terug op onze website.

Op de Julianaschool doen wij ons best om duurzaam om te gaan met het milieu. Dit schooljaar zijn wij gestart met het scheiden van plastic. Wij vragen hierin ook uw medewerking door de verpakking die voor het tussendoortje of de lunch gebruikt wordt zoveel mogelijk te beperken.

Aanstaande woensdag gaat groep 8 op schoolkamp naar Texel. Altijd weer een spannend, maar vooral leuk moment.

Vanuit de MR:

Beste ouders, we willen vanaf dit jaar graag meer informatie gaan delen over wat er besproken is in de MR. Voorheen gebeurde dit alleen via de notulen die op de website van school gepubliceerd worden. Vorige week hebben we voor het eerst dit jaar vergaderd met een nieuw MR-lid namens de ouders: Edwin Kroese. Deze eerste vergadering stond vooral in het teken van de plannen voor dit schooljaar. Naast de gebruikelijke onderwerpen waar we ons als MR over buigen, zoals beleid en financiën, kiezen we ook ieder jaar enkele speerpunten waar we extra aandacht aan besteden. Dit doen we op basis van input van ouders, personeel en directie van de school.

Blijvende zorg is het landelijk lerarentekort waar ook de Julianaschool mee geconfronteerd wordt. Het positieve is dat onze school het beter doet dan anderen in de regio. Zo zijn we bijvoorbeeld met een volledig team, zonder invallers gestart. Maar we weten ook dat als er ziekmeldingen zijn -en die komen er zeker in de herfst aan door griep- het vaak lastig is om invallers te vinden. Niet omdat het geld er niet is, maar vooral omdat de leerkrachten er niet zijn. We zullen dan ook met de directie mee gaan denken over goede alternatieven.

Een ander aandachtspunt dat we hebben benoemd zijn zaken in en rondom de school. Denk aan verkeersveiligheid, maar ook het aan gebouw zelf dat oud is en waar enkele verbeteringen in aangebracht zouden kunnen worden.

Het derde aandachtspunt voor dit schooljaar is er een die er vorig jaar ook al opstond en dat is ‘passend onderwijs’. Wat betekent dat nou precies? En hoe wordt daar invulling aangegeven? De IB’ers zijn daar druk mee, maar wat kun je als ouder verwachten? En hoe zorgen we ervoor dat leerkrachten ook voldoende tijd hebben om kinderen die extra begeleiding nodig hebben da took te geven.

Tot slot gaan we kijken naar het profiel van de Julianaschool en samenwerking met andere scholen.

De vergaderkalender van de MR wordt ook aan Parro toegevoegd zodat jullie altijd kunnen zien wanneer dit is; de vergaderingen zijn namelijk openbaar -behoudens bepaalde onderwerpen- en iedereen is van harte welkom als toehoorder. Maar spreek ons ook zeker rechtstreeks aan als je iets geagendeerd wilt hebben.

Mailen kan ook naar mr.julianaschool@stopoz.nl

Namens de MR,

Arno Laeven