Louvre en kersttoneel

Het Louvre is door Napoleon de eerste gemaakt tot een museum. Daarvoor was het het paleis van de Franse koning. Het is nog steeds een museum met vooral kunst wat Napoleon heeft gejat uit de landen die hij veroverd heeft. Er staan wel stukken van meer dan 3 duizend jaar uit omdat er ook veel uit Egypte is gejat door napoleon en naar het Louvre is gebracht.

Allereerst, het Louvre is het op 2 na grootste museum in de wereld. 10 miljoen bezoekers per jaar. Ik was daar dus 1 van. Ik vond het van de buitenkant al bijzonder want het staat minden in de stad Parijs en het is zo groot. Ik heb daar 4 uur rond gelopen en het enige wat ik gezien heb waren stukken kunst uit de oudheid en natuurlijk de mona Lisa.

Dan het kersttoneel. Ik ben hier naar toe gegaan en dat deed ik puur voor een cap. Want het is wel leuk voor de mensen die daar aan mee doen enzo, maar het was allemaal een beetje slecht. Als mensen lachen om grappen die niet grappig waren, maar dat terzijde. Dan praatte de " acteurs " gewoon door dus je verstond er niks van. Ook proberen ze het altijd leuk te moderniseren door er social media bij in te doen maar dat kunnen ze gewoon beter niet doen. Verder vond ik het een soap omdat iedereen opeens familie van elkaar blijft te zijn. Ik haat soaps.

Tot slot moet ik de 2 caps ook met elkaar vergelijken. Ik vind dat dat niet kan want ik moet een van het grootste museum vergelijken met een amateuristisch kersttoneel vergelijken. Verder is het ook kunst dat je vergelijkt met toneel, dat kan gewoon niet naar mijn mening.

Gemaakt door: Wessel Tangenberg H4F

Docent: Dhr. Kuipers

Credits:

Created with images by Unsplash - "louvre museum paris" • mariana.maia - "Louvre" • uroburos - "picture painting picture gallery"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.