Loading

ANews Buletinul informativ lunar al Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale

Serie nouă (III). Nr. 137, iunie 2019

În cuprins: Știri. Evenimente. Perspective de învățare: CONNECTOR 5 - un eveniment internațional de promovare a educației nonformale (I) —— ID Taster – despre incluziune și diversitate în programele educaționale europene ——— Proiecte finanțate prin Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), 2014-2021 ——— Învățământ universitar în Erasmus+: Study in Romania: 24 de universități românești la NAFSA 2019 —— Reuniunea Directorilor Generali pentru Ȋnvăţământ Superior —— U-Multiranking 2019 ——— Învățământ profesional și tehnic în Erasmus+: Săptămâna europeană a competențelor profesionale ——— Educație școlară în Erasmus+: Valorificarea patrimoniilor literare naționale prin intermediul parteneriatului școlar Erasmus+ KA2 „Our Common European Tale” ——— Educația adulților în Erasmus+: Un atelier pentru o Asistență Socială devotată comunităților rurale ——— Eurodesk România te informează ——— Multilingv. Multicultural: European Language Label – 20 de ani de inovație și creativitate în educația lingvistică ——— Publicațiile Eurydice: Profesia de cadru didactic în Europa: practicile, percepțiile și politicile

CONNECTOR 5 – un eveniment internațional de promovare a educației nonformale (I)

Conectăm Europa prin învățare, #CONNECTOR2019

Aflat la a 5-a sa ediție, CONNECTOR și-a propus să creeze încă o dată un spaţiu de interacţiune pentru facilitatori ai procesului de învățare din 16 țări europene. Cele 7 atelierele s-au adresat tuturor celor interesați de învăţarea interactivă și experiențială: formatori, facilitatori, lucrători de tineret, voluntari, cadre didactice din toate sectoarele acoperite de programul Erasmus+ (tineret, educaţia adulţilor, educaţie formală – preuniversitară sau universitară și formare profesională – VET).

Evenimentul a fost organizat de Agenția Națională care implementează Programul Erasmus+ în România (ANPCDEFP) și s-a desfășurat la București, între 19 și 22 iunie.

Connector 5 a reprezentat o experiență unică. Denumirea evenimentului nu este întîmplătoare. Este vorba despre conexiuni și interacțiuni la diverse niveluri: organizațional, cultural, uman și emotional. Cele 4 zile de activități m-au inspirat și m-au făcut să simt că împreună, cei care activăm în domeniul educației, suntem mai creativi și astfel putem deveni mai puternici! (Prof. Monica Trif, Colegiul Tehnic "Victor Ungureanu", Campia Turzii, ROMANIA)
Connector 5 este o experiență ce trebuie continuată, iar aceasta s-a întâmplat prin diseminarea informațiilor, La întoarcerea în școală. am prezentat colegilor evenimentul și metodele noi învățate, am prezentat resursele informaționale și am încurajat oamenii să aplice pentru astfel de evenimente deoarece ele reprezintă ocazii de a ne întâlni cu oameni și fapte diferite de educația formală pe care o practicăm, dar de la care putem învăța. jocurile pot fi adaptate la vârsta școlarilor mici și la disciplina predată. În timpul cursului, am vorbit cu oameni care au mai multă experiență în participarea la programele Erasmus+ și am stabilit contacte pentru un viitor proiect. (Inv. Nica Amalia Scoala Gimnaziala „Constantin Brancoveanu“, Slatina, Olt)

„Connector 5 a fost o experiență adevărată de conectare, mai ales în atelierul de teatru la care am participat. La final am observat însă că și celelalte ateliere: storytelling, photovoice, învățare din mediul înconjurător, etc. au reușit să creeze un climat de conectare și învățare prin experiențe. Barierele dintre persoane se topesc atunci când scopul comun îi invită pe fiecare să contribuie. O experiență de învățare în care fiecare se simte în primul rând în siguranță și, în al doilea rând, stimulat să contribuie, este una care îi răsplătește pe toți participanții din belșug. Asta am simțit la Connector: chiar și obosiți, la finalul unei zile de lucru intens, eram fericiți, uniți, dornici să mai împărtășim ceva! Este o lecție incredibil de valoroasă pentru un educator, dar mai ales pentru mine, ca facilitator de dialog, pentru că inițiativa mea, România Reconnect: Diaspocafe are ca obiectiv crearea unei comunități cu și despre românii întorși din străinătate și stimularea unei interacțiuni care să le invite contribuția. Ceea ce îi va ajuta să se integreze mai ușor în societate. Iar, ceea ce am înțeles eu de la Connector 5, este că experiențele comune sunt cele care ne unesc mai puternic chiar și decât ideile comune și că încrederea astfel dobândită reprezintă un fundament peste care învățarea se declanșează singură. Le mulțumesc organizatorilor și celorlalți participanți, cu siguranță voi folosi ceea ce am învățat aici!“ (Georgiana Bigea, Cluj-Napoca)

(Mai multe informații, fotografii și testimoniale despre eveniment, dar și filmul evenimentului vor fi publicate în numărul următor al revistei.)

ID Taster – despre incluziune și diversitate în programele educaționale europene

ID Taster a fost un curs internațional de formare care s-a adresat dezvoltării unei abordări incluzive și implicării în mod activ a tinerilor cu mai puține oportunități, în viitoarele programe educaționale europene: Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate. Au participat 26 de profesioniști care desfășoară activități în sectorul de tineret, toți dornici și motivați să lucreze pe teme legate de incluziune și diversitate și/sau să includă mai multe grupuri defavorizate în proiectele lor internaționale.

Au fost reprezentate 15 țări: Armenia, Belarus, Cipru, Estonia, Finlanda, Georgia, Grecia, Moldova, Polonia, România, Republica Slovacă, Spania, Federația Rusă, Ucraina și Marea Britanie, cursul de formare fiind organizat și găzduit de Agenția Națională Erasmus+ din România, în cooperare cu centrul de resurse SALTO pentru incluziune și diversitate.

Obiectivele evenimentului au avut în vedere următoarele:

 • Programele educaționale ale Uniunii Europene să fie cât mai favorabile incluziunii;
 • Dobândirea de cunoștințe de bază privind crearea unor proiecte internaționale privind incluziunea și diversitatea;
 • Realizarea unui schimb de idei pentru dezvoltarea unor proiecte favorabile incluziunii, care să se adreseze unor grupuri diverse de tineri.
 • Explorarea posibilităților de incluziune din Programul Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate;
 • Identificarea unor potențiali parteneri pentru proiectele care se vor putea depune în viitorul Program Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate
Dacă ar trebui să spun într-un cuvânt ce a însemnat experiența pe care am avut-o în cadrul cursului internațional „Inclusion&Diversity Taster“, acesta ar fi conștientizare. Cu toții am realizat că incluziunea tinerilor cu oportunități reduse este un proces de lungă durată, dar care necesită eforturi susținute din partea noastră pentru a avea rezultate. „ID Taster“ ne-a oferit timpul și spațiul necesar pentru a reflecta și a împărtăși idei și soluții la problemele complexe din societate. Îmi doresc o societate incluzivă…asta mă motivează să depun spre finanțare proiecte care vizează incluziunea copiilor diagnosticați cu tulburare de spectru autist și a copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate. Sunt recunoscătoare pentru aceasta experiență deoarece lucrând în echipă am realizat cât este de importantă ascultarea și respectarea ideilor celor din jur, indiferent de etnia, religia, vârsta sau oricare ar fi diferența care există față de o așa-zisă linie de mijloc, pentru că ... până la urmă toți avem aceleași drepturi. (Iulia Gabriela Badea, Asociația Nameless Art – România)
The training was very well organized, the team was amazing, the trainers fully covered the topics, using interactive methods and presentations, giving time for exchange between participants, but also for experimenting with the methods and tools. All participants were actively involved in the process, it was very useful and brought forth concrete ideas for future Youth In Action & European Solidarity Corps projects with stress on inclusion and diversity. The main topic was inclusion and diversity, the issues were how to create inclusive & diverse, international projects, to develop inclusive projects and reach out to diverse groups of young people. It helped to explore inclusion possibilities of the Erasmus+: Youth in Action program & European Solidarity Corps and to find potential partners for the future Erasmus+: Youth in Action projects & European Solidarity Corps projects. All the participants and organizers were professionals in their fields, pleasant to deal with, having a lot to share. Good contacts were established with all of them. Field visit to „Children’s house” was organized. (An amazing project that hosts children mostly from Roman, those who were abandoned by their parents). Representatives form 2 local NGO came to share ID experience. Also, there was time for developing cooperation between the participants and develop our own Erasmus+ projects. (Participant din Armenia)

Îți dorești să faci un masterat în Europa, dar nu găsești soluții pentru a-ți acoperi taxele de școlarizare sau cheltuielile curente?

Semnarea primului acord de garantare, între Fondul European de Investiții și instituția financiară nebancară FINS, va permite FINS să ofere un nou produs de creditare studenților care doresc să își continue studiile de master în străinătate. Datorită acestei garanții, aproximativ 450 de studenți vor beneficia de credite în condiții favorabile pentru a studia într-o altă țară participantă la Programul Erasmus+.

Creditul se acordă atât pentru plata taxelor de școlarizare, cât și pentru cazare și masă, pe durata studiilor, și are o valoare de maxim 12.000 euro/an sau de 18.000 euro/2 ani. Se acordă un an de grație după finalizarea studiilor, an în care studenții își pot găsi un loc de muncă.

Studenții trebuie să depună cererea la o sucursală a băncilor, la universități sau on-line, împreună cu următoarele documente:

 • ultima diplomă obținută
 • chitanța pentru taxa de înscriere SAU un document care să confirme înscrierea și să menționeze costul programului de masterat

Un program de masterat în străinătate poate fi un pas important pentru cariera ta. Finanțează-l cu ajutorul împrumutului Erasmus+ pentru masterat!

Proiecte finanțate prin Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), 2014-2021

Obiectivul general al proiectului „SAFE Inclusion – The School as Agent for Educational Inclusion” implementat de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională din județul Mehedinți a fost creșterea implicării școlilor și comunităților locale în ceea ce privește integrarea și incluziunea copiilor cu nevoi speciale.

Obiective specifice:

 • O1: Implicarea, la nivel local, a 300 de profesori în activități pentru a asigura o mai bună integrare și incluziune în activități educaționale a elevilor cu nevoi speciale.
 • O2: Dezvoltarea de competențe specifice la 10 specialiști din cadrul CJRAE și la 290 cadre didactice din sistemul de învățământ de masă, competențe menite să crească incluziunea la nivel educațional și schimbarea școlilor având la bază abordarea la nivel comunitar.
 • O3: Obiectivele organizației: dezvoltarea la nivel de CJRAE a capacităților de implicare a resurselor comunității în integrarea și incluziunea copiilor cu nevoi speciale sau provenind din grupuri dezavantajate.

Partenerul norvegianNewschool este o agenție de design educațional de mici dimensiuni specializată în crearea de instrumente vizuale care favorizează colaborarea și facilitează experiențe de învățare corespunzătoare nevoilor contemporane de predare/învățare. Agenția este, de asemenea, specializată în managementul proiectelor, punând un accent puternic pe inovarea bazată pe cercetare în domeniul tehnologiei educației. Newschool are birouri în Oslo — Norvegia și este membru al Centrului nordic pentru inovare socială. Echipa agenției are o experiență bogată în gestionarea schimbării, o perspectivă unică asupra tendințelor din domeniul forței de muncă, precum și o experiență internațională solidă în domeniile inovării în educație, proceselor de colaborare, dezvoltării afacerilor, managementului tehnologiilor, organizării de cursuri de formare, cercetării în domeniul științelor învățării, elaborării și implementării de politici.

Partenerul islandez, Jafnréttishús Equality Center (Equality Center), este o organizație care oferă servicii de interpretare, consiliere, muncă voluntară, limbă, calculator, cursuri de înot, auto-motivație, în special în ceea ce privește imigranții, cursanții adulți și femeile și copiii.

Impactul proiectului s-a materializat în dezvoltarea a două seturi diferite de competențe și abilități de către participanții la mobilitate:

 • competențe necesare pentru implicarea școlilor locale ca agent de schimbare.
 • competențe necesare integrării și includerii copiilor cu nevoi speciale sau a celor care provin din grupuri dezavantajate.

Principalele rezultate ale proiectului – instruiri, planuri de ateliere și planuri de activități – au constituit principalii indicatori ai evaluării calității educației în cele peste 20 de școli (instituții de învățământ) implicate în proiect.

În cifre: 10 consilieri școlari participanți la mobilități, 2 ateliere structurate, 45 de experți CJRAE și peste 500 de cadre didactice participante la ateliere.

O școală democratică....

...o lume extrem de civilizată, așa cum nădăjduim să construim și noi!

În perioada 5-10 octombrie 2018, am participat în cadrul proiectului ,,Q.E.D. – Management democratic pentru o rețea educațională de calitate”, derulat de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, la o mobilitate desfășurată la Oslo, având sprijin financiar obținut prin granturile SSE. Scopul proiectului constă în crearea în județul Dâmbovița a unei rețele de școli democratice în cadrul căreia să se împărtășească experiențe pozitive și să se genereze o comunitate educațională deschisă la schimbări. Obiectivele proiectului sunt:

 1. Îmbunătățirea managementului la cele trei niveluri: al ISJ Dambovita, al școlilor și al clasei elevilor (decizional, informațional, organizațional, metodologic) prin transparență decizională, creșterea capacității instituționale, eficiență, pentru a crește calitatea în educație.
 2. Creșterea calității procesului de predare-învățare prin modernizarea abordării învățării, a sistemului de evaluare a calității în educație.
 3. Asigurarea unui sistem educațional stabil, echitabil, eficient și relevant în județul Dâmbovița, compatibil cu cel european, prin sporirea accesului la educația de calitate prin asigurarea politicilor de echitate socială și a egalității de șanse pentru îmbunătățirea rezultatelor elevilor.

Cursul pe tema „Construirii culturilor școlare democratice“ a durat trei zile, a fost furnizat de The European Wergeland Centre din Oslo, Norvegia, și a fost urmat de o vizită de studiu de 2 zile.

Pe parcursul celor trei zile de formare, au fost abordate teme precum: caracteristicile unei școli democratice, abordarea holistică a educației democratice la nivelul școlii, cadrul european al competențelor ce pot fi dezvoltate printr-o abordarea holistică a școlii, conducerea democratică a școlii, luarea deciziilor în școala democratică, realizarea/dezvoltarea parteneriatelor părinții/comunitatea locală pentru respectarea drepturilor omului și educație democratică în școală, educația pentru cetățenie democratică și drepturile omului – curricular, extracurricular, abordarea interactivă a activității de formare.

Pregătirea teoretică a fost completată de vizita de studiu efectuată la câteva instituții din Oslo: Universitatea Metropolitană Oslo, Fyrstikkalleen Skole F 21 și Centrul 22 Iulie .

Merită să punctăm câteva aspecte legate de vizita de studiu efectuată la Fyrstikkalleen Skole F 21 – un exemplu de bună practică în Oslo pentru asigurarea unui climat democratic, având o populație școlară de imigranți în proporție de 80%.

Prezentarea școlii a fost realizată de directorul acesteia, având ca suport vizual documente Power Point și platforma digitală a școlii, One Note. Documentul de prezentare și explicațiile aferente au fost structurate astfel: structura școlii, informații administrative, organigrama, modalitățile de comunicare/colaborare la diferite niveluri (profesori-elevi, profesori-părinți, profesori-profesori, profesori-manager), strategii manageriale de gestionare a situațiilor problematice, prioritățile directorului pentru anul școlar, activitatea de mentorat, activități pentru cadrele didactice debutante, utilizarea tehnologiei TIC (Skolearena, One Note), organizarea claselor de elevi, bugetul unității de invățământ/an școlar( bugetul este de 15 mil.Euro/an), sistemul de patru profesori la clasă (Four-teacher-system), integrarea noilor elevi în școală, inclusiv a acelora care nu cunosc limba norvegiană, tipuri de întâlniri de lucru ale profesorilor (Structured meetings).

Întâlnirile de lucru ale profesorilor ne-au atras atenția în mod deosebit. Acestea sunt variate și eficiente, deoarece se desfășoară pe diferite niveluri și au un singur scop, acela de a asigura o educație solidă și de calitate tuturor elevilor:

 • 2 ore pe săptămână (,,departament”) se întâlnesc responsabilii de comisie, discută între ei și apoi distribuie informațiile către ceilalți profesori;
 • 1 oră pe săptămână (,,team”) se întâlnesc toți profesorii de la fiecare clasă/nivel și dezbat problemele specifice acestora;
 • 1 oră pe săptămână (,,learning conversation”) întâlnire cu elevii (fiecare elev/un sfert de oră, în care discută despre probleme academice, personale și sociale);
 • 1 oră pe lună dedicată orientării în carieră (,,Triangelmeetings”), la care participă consilierul pentru planificarea în carieră și consilierul pe probleme sociale;
 • Faglag (întâlnire de lucru) – toți profesorii de aceeași disciplină/din aceeași arie curriculară se întâlnesc o dată pe săptămână, o oră, pentru pregătirea orelor, asigurarea unui proces de predare-învățare unitar pentru toate clasele aceluiași nivel, stabilirea itemilor de evaluare, o mai bună cunoaștere a elevilor, folosirea adecvată a resurselor.

De asemenea, ni s-a părut extrem de interesantă una dintre modalitățile de lucru din școală legată de sprijinul acordat elevilor pentru orientare școlară și profesională și anume, instituirea celor 3 săli: Sala visurilor – Sala realității – Sala criticii. Această modalitate presupune: încurajarea elevilor în a-și stabili ținte înalte, conștientizarea concordanței țintelor/aspirațiilor cu aptitudinile/competențele, cunoștințele, deprinderile pe care le au elevii și pe care le pot dobândi în școală și modalitatea/modalitățile prin care își pot atinge țintele.

Deviza școlii este: Fiecare elev este responsabil de propria învățare, dar și de ceea ce învață ceilalți elevi. Fiecare profesor este responsabil de propria activitate, dar și de activitatea celorlalți profesori. Fiecare persoană din școală (elev, profesor, manager, personal auxiliar, personal nedidactic) este responsabilă pentru ceea ce se întâmplă în școală.

De curând F21 a primit statutul de colegiu universitar și se află într-un parteneriat împreună cu Universitatea Metropolitană din Oslo. Cooperarea prevede schimbul de cunoștințe între universitate și F21 și, de asemenea, creează o bază pentru cercetare și dezvoltare în domenii de interes pentru ambele părți.

Fyrstikkalleen Skole 21 este un exemplu pentru noi, un exemplu despre cum funcționează o școală democratică. Două dintre modalitățile de lucru din această școală, credem că ar fi ușor de implementat și în școlile noastre: Faglag -întâlnirea de lucru între toți profesorii de aceeași disciplină/din aceeași arie curriculară pentru pregătirea orelor și asigurarea unui proces de predare-învățare unitar pentru toate clasele aceluiași nivel și instituirea celor ,,3 săli” ca modalitate de orientare școlară și profesională a elevilor.

Prof. Gabriela Dinu, inspector școlar pentru fizică și chimie; Prof. Mihaela Anton, inspector școlar pentru limbi moderne; Prof. Carmen Ion, inspector școlar pentru dezvoltarea resurselor umane; Prof. Mioara Aldescu inspector școlar pentru management instituțional

Învățământ universitar în Erasmus+

Study in Romania: 24 de universități românești la NAFSA 2019

România a fost prezentă în premieră la Conferinţa şi Expoziţia Anuală NAFSA (Association of International Educators) 2019 de la Washington DC în perioada 26 – 31 mai 2019. Reprezentanţii celor 24 de instituţii universitare din aproape toate regiunile ţării au prezentat oferta educaţională şi de cercetare ştiinţifică românească, cu accent pe stabilirea de noi parteneriate şi creşterea atractivităţii României ca destinaţie de studii universitare. Pavilionul Study in Romania a fost printre cele mai apreciate şi mai vizitate, acesta fiind realizat sub egida Consiliului Naţional al Rectorilor din România, cu sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale, al UEFISCDI şi al ANPCDEFP.

Universități participante:

 • Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
 • Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
 • Universitatea Transilvania din Brașov
 • Academia de Studii Economice din Bucureşti
 • Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
 • Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir
 • Universitatea Naţională de Arte din București
 • Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti
 • Universitatea Politehnica din Bucureşti
 • Universitatea Româno‐Americană
 • Universitatea de Ştiinte Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
 • Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj‐Napoca
 • Universitatea Tehnică din Cluj‐Napoca
 • Universitatea Ovidius din Constanţa
 • Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
 • Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
 • Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași
 • Universitatea din Oradea
 • Universitatea din Petroşani
 • Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
 • Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie din Tîrgu Mureș
 • Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
 • Universitatea Politehnica din Timişoara
 • Universitatea de Vest din Timişoara

Prin această prezenţă numeroasă a universităţilor româneşti la NAFSA în Washington DC, am dorit să transmitem un mesaj unitar privind deschiderea spre colaborări internaţionale, atât din perspectiva atragerii de studenţi străini, cât şi a stabilirii de parteneriate în domeniul educaţiei şi cercetării. Universităţile româneşti participante au înţeles că domeniul educaţional, învăţământul superior în particular, este supus unei competiţii globale căreia nu pot să-i facă faţă decât prin creşterea calităţii serviciilor oferite şi a unei promovări corespunzătoare.” (Prof.univ.dr. Sorin Cîmpeanu, Preşedinte CNR, Preşedinte al AUF, Rector al USAMV București)

Conferinţa şi târgul internaţional NAFSA a reunit anul acesta circa 3.500 de universităţi din peste 140 de ţări, înregistrând peste 10.000 de participanţi. Expoziția a inclus peste 350 de standuri de promovare ale universităților din întreaga lume, firme de consultanță sau recrutare, furnizori de servicii și nu numai. Nu a lipsit și standul de informare Study in Europe prin intermediul căreia Comisia Europeană a promovat programele Erasmus+ și Horizon2020.

Participarea la acest eveniment este una din cele mai importante realizări comune a universităților din România în domeniul internaționalizării, fiind al treilea an al inițiativei de organizare a unui pavilion al României la evenimentele internaționale de prim rang dedicate învățământului universitar. Este important de evidențiat faptul că acest proiect este foarte ambițios şi are în vedere o imagine de ansamblu, urmărindu-se mai multe scopuri, printre care: modernizarea instituţiilor de învăţământ superior, pregătirea societăţii şi a instituţiilor românești pentru internaționalizare, o mai bună cooperare interinstituţională la nivel naţional, promovarea valorilor româneşti, creşterea atractivităţii României ca destinaţie de studiu și nu numai. Conferința şi Expoziția Anuală NAFSA este la acest moment cel mai important eveniment de tipul congreselor profesionale din domeniul învățământului superior, la nivel global, la eveniment participând 24 de universități din România cu o delegație totală de aproape 70 de participanți. Din experiența participării la NAFSA 2019, reies în primul rând aspectele care validează scopurile menționate anterior. Cel mai important este efortul comun al universităților pentru o reușită comună, pentru consolidarea și extinderea activitităților și parteneriatelor internaționale. Este îmbucurător să observi colegi de la o anumită universitate, care la cererea vizitatorilor, oferă informații despre o altă universitate din România. Totodată, această participare de succes a rezultat în urma implicării atât a universităților, cât și a autorităților publice din domeniul învățământului care ne-au însoțit și susținut pe toată durata conferinței. Cu toții am urmărit creșterea interesului specialiștilor din străinătate de a afla mai multe despre România și de a vizita țara noastră, foarte mulți participanți internațională arătându-se extrem de bucuroși să întâlnească potențiali parteneri la Pavilionul României. Nu în utimul rând, s-a putut constata satisfacția participanților din România, evidențiindu-se efectele pozitive ale cooperării între universități. Per total, a fost o experiență fantastică, pe care ne dorim să o putem repeta și consolida.” (Conf.univ.dr. Mihai Sebea, Prorector Relații Internaționale, Universitatea Româno-Americană)

Pe durata celor 4 zile de expoziție, la pavilionul Study in Romania s-au construit numeroase noi relații de cooperare și viitoare colaborări au fost trasate pe parcursul acestei săptămâni. Numeroși participanți au vizitat standul, printre care și Esther Brimmer, preşedintele NAFSA, care a apreciat interesul şi deschiderea manifestată de universităţile româneşti de a fi competitive la nivel global. De asemenea, Themis Christophidou, Director General pentru educație, tineret, sport și cultură la Comisia Europeană, care a luat parte la panelul cu tema „The geography of the mind” în cadrul sesiunii Atlantic World Forum, a vizitat pavilionul educațional al României în cea de-a doua zi a conferinței și a interacționat cu delegația României.

Pavilionul Study in Romania este o iniţiativă destinată internaţionalizării învăţământului superior românesc. Principalul mesaj promovat este acela conform căruia în România există universităţi competitive la nivel global, atât în domeniul educaţiei, cât şi în cel al cercetării ştiinţifice. România oferă un mediu de studiu de calitate, adecvat şi sigur, precum şi facilităţi de nivel european în campusurile universitare, la costuri mai competitive în raport cu alte ţări europene.

Reuniunea Directorilor Generali pentru Ȋnvăţământ Superior

Ministerul Educației Naționale a organizat, sub egida Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, în perioada 5 - 7 iunie 2019, la Cercul Militar Național, Reuniunea Directorilor Generali pentru Ȋnvăţământ Superior. Această reuniune se desfășoară bianual, ȋntâlnirea de la Bucureşti fiind prima din anul 2019.

Temele de discuţie au vizat conceptele cheie pe care Ministerul Educației Naționale le-a promovat ȋn cadrul tuturor evenimentelor organizate ȋn domeniul educaţiei, pe parcursul Preşedinţiei române la Consiliul Uniunii Europene, respectiv calitatea, incluziunea şi excelenţa. De asemenea, au fost dezbătute subiecte privind politicile europene din învățământ: recunoașterea automată a diplomelor, Programul Erasmus+, conceptul STEAM, stadiul de implementare a două inițiative majore - Universităţile Europene și Cardul Studenţesc European - precum și modalităţi inovatoare de ȋnvăţare şi predare.

Au fost prezenți directori generali pentru ȋnvăţământ superior din toate statele membre UE, reprezentanţi ai Comisiei Europene, organizațiilor europene cu responsabilități în domeniul învățământului superior (EQAR, EURASHE, ESU, EUA), ANPCDEFP, precum și rectorii Universității Transilvania din Brașov și Universității Politehnica București.

Sursa oficială de informaţii despre Președinție este website-ul oficial www.romania2019.eu

Pe 4 iunie — U-Multirank — având cofinanțare prin programul Erasmus+, a publicat cea de-a șasea și cea mai extinsă ediție anuală a clasamentului mondial al universităților, în care au fost incluse peste 1,700 de universități din 96 de țări. U-Multirank compară performanța instituțiilor de învățământ superior în domeniile care au fost apreciate de studenți ca fiind cele mai importante pentru ei.

O noutate pentru ediția din acest an o reprezintă harta interactivă a universităților cu performanțe de top. Instituțiile europene de învățământ superior înregistrează rezultate bune: EDHEC Business School (Franța), Universitatea de Tehnologie Chalmers (Suedia) și Universitatea din Groningen (Țările de Jos) se numără printre universitățile cu cele mai bune rezultate.

U-Multirank a analizat, de asemenea, deschiderea internațională a universităților la nivel mondial. Rezultatele evidențiază corelația directă între gradul de internaționalizare a universităților gradul de satisfacție a studenților și a cadrelor didactice în ceea ce privește experiența lor de învățare sau predare. De asemenea, universitățile care colaborează cu un număr mai mare de instituții de același tip au performanțe mai bune în ceea ce privește transferul de cunoștințe și un impact mai mare din perspectiva activităților de cercetare. Cele mai recente rezultate ale U-Multirank oferă nu numai informații cu privire la efectele frontierelor deschise, dar prezintă într-un mod transparent și detaliat performanțele universităților. Aceasta înseamnă că studenții vor putea face alegeri mai bine informate cu privire la ceea ce să studieze sau unde să studieze, pe baza a ceea ce contează cel mai mult pentru ei. Universitățile pot utiliza datele U-Multirank pentru a-și evalua punctele tari și punctele slabe, pentru a găsi modalități de îmbunătățire a ofertei pe care o prezintă studenților și, de asemenea, pentru identificarea posibililor parteneri cu care ar putea coopera. Acest lucru este posibil prin faptul că utilizatorii au acces la cea mai extinsă clasificare online, la nivel mondial, care se concentrează nu numai asupra cercetării ci și asupra caracterului extrem de divers al sistemului de învățământ superior internațional.

Programul U-Multirank cuprinde un pachet de comunicare care poate fi utilizat pentru a prezenta universitățile de vârf dintr-o țară dar și pentru recrutarea studenților, în vederea promovării unei țări ca destinație de studiu.

U-Multirank oferă rapoarte de țară axate pe performanța universităților din țările incluse în analiză, materiale video și grafice informative, liste de performanță de genul „Top 25”, pe domenii, relațiile dintre universități și industrie sau între universități la nivel internațional, precum și pagini de tipul „Studiază în ...“ care promovează țările implicate.

Educație și formare profesională în Erasmus+

Săptămâna europeană a competențelor profesionale

Organizarea unui eveniment sau a unei activități în cadrul Săptămânii europene a competențelor profesionale este o modalitate excelentă de a sensibiliza opinia publică cu privire la activitatea pe care o depuneți în domeniul educației și formării profesionale.

Pentru a sensibiliza publicul cu privire la oportunitățile oferite de educația și formarea profesională, vă invită, să ne transmiteți povestea voastră VET. De exemplu, scrieți despre participarea la cursuri de formare profesională, descrieți un stagiu care v-a ajutat la deblocarea potențialului dumneavoastră profesional sau vorbiți despre un curs care v-a ajutat să rămâneți la zi cu ultimele noutăți din domeniul dvs. de activitate.

Dacă sunteți angajator și angajații dumneavoastră au beneficiat de cursuri de formare profesională, puteți prezenta avantajele participării la astfel de cursuri pentru alți angajatori. Dacă sunteți un părinte al cursantului, ați putea împărtăși modul în care v-ați sprijinit copilul pe parcursul experienței de formare.

Completați formularul de mai jos pentru a vă împărtăși povestea. Puteți include o fotografie sau un material video care reprezintă traseul dumneavoastră profesional. Echipa noastră va analiza apoi povestea și vă va contacta pentru mai multe informații.

Educație școlară în Erasmus+

Valorificarea patrimoniilor literare naționale prin intermediul parteneriatului școlar Erasmus+ KA2 „Our Common European Tale”

În cadrul parteneriatului Erasmus+ KA2 “Our Common European Tale” dintre cele 6 școli partenere din Ungaria,Croatia, Portugalia, Italia, Danemarca și România, peparcursul celor 2 ani de proiect (2017-2019) ne-am propus să descoperim părți comune ale patrimoniilor naționale, în special ale literaturilor populare și ceea ce leagă spiritualitatea românească de alte țări europene.

Cele 6 subiecte alese pentru materialele didactice bazate pe sistemul de clasificare Aarne/Thompson/Uther sunt: Povestiri animaliere – Ungaria, Povestiri cu monștri naivi – Portugalia, Povestiri religioase – Danemarca, Povestiri magice – Croația, Povestiri realiste – Italia, Anecdote și glume – România. Toți partenerii s-au implicat activ în proiectarea activităților proiectului și în elaborarea acestora, asigurându-ne astfel că proiectul se potrivește nevoilor tuturor partenerilor în ceea ce privește procesul de evaluare a predării-învățării, dar și internaționalizarea, mobilitatea, exploatarea rezultatelor și impactul instituțional.

Dintre produsele finale la care toți partenerii au convenit să contribuie, enumerăm: "Povestea noastră europeană comună" - o fantezie contemporană scrisă colaborativ de elevii din cele 6 țări partenere, pagini web pe platforma etwinning și pe webnode, o carte digitală cu toate materialele produse în timpul proiectului, un canal YouTube pentru promovarea materialelor înregistrate și a scurtmetrajelor.

În cadrul proiectului, în perioada 25-29 martie 2019, Colegiul Tehnic “Ana Aslan” a găzduit ultima mobilitate de proiect, cu tema „Anecdote, snoave și povești populare umoristice din folclorul românesc”. În cele 5 zile au fost programate activități de învățare pentru elevi sub formă de ateliere de teatru, de dans și ore de muzică precum și prelegeri pe tema folclorului popular românesc și a umorului popular.

Produsul concret de proiect la care au lucrat cei 10 elevi străini împreună cu elevii români a fost o piesă de teatru în limba engleză, cu un scenariu original scris de către un grup de elevi ai Colegiului Tehnic „Ana Aslan”, sub coordonarea dramaturgului Alexandra Felseghi, a actriței Raluca Lupan și a doamnei profesor Andreea Suciu, coordonatorul național al proiectului. După 5 zile de muncă intensă și repetiții de teatru, vineri, 29 martie, la ora 11.30 piesa „Păcală’s Doings” a fost prezentată pe scena Palatului Urania în fața publicului format din elevi, părinți și profesori.

Obiectivul acestui schimb de elevi a fost de a încuraja elevii participanți să descopere și să aprecieze patrimoniul cultural național românesc dar și de a consolida sentimentul de apartenență la un spațiu european comun. Pentru a marca ziua internațională a Teatrului, în data de 27 martie, delegația formată din 10 elevi și 8 profesori din cele 5 tări partenere (Ungaria, Croația, Portugalia, Italia si Danemarca) alături de elevii români care i-au găzduit, au fost oaspeți ai Teatrului Național Cluj-Napoca în cadrul activităților organizate cu prilejul Zilei Porților Deschise. Joi, 28 martie au fost oaspeți ai Muzeului Etnografic al Transilvaniei unde au beneficiat de lecții-atelier pe tematica folclorului românesc, a literaturii populare și a dansului popular.

Ne-am dorit să celebrăm patrimoniul național și european prin evenimentele și activitățile gândite pentru a le permite elevilor și profesorilor să se apropie mai mult de tot ceea ce înseamnă patrimoniu cultural, să recunoască contribuția acestuia la modelarea personalității dar și a vieții de zi cu zi.

Coordonator european al proiectului: BUDAPESTI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PETRIK LAJOS Két tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnáziuma din Budapesta, Ungaria

Școli partenere:

 • Colegiul Tehnic „Ana Aslan” Cluj-Napoca, România;
 • Liceo Scientifico Statale B. Rossetti, San Benedetto del Tronto, Italia;
 • Borupgaard Gymnasium, Ballerup/copenhaga, Danemarca;
 • Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade, Almada/Lisabona, Portugalia;
 • I. gimnazija Osijek, Osijek, Croatia

Profesor Andreea Suciu, Colegiul Tehnic „Ana Aslan” Cluj-Napoca

Educația adulților în Erasmus+

Un atelier pentru o Asistență Socială devotată comunităților rurale

Atelierul Intercultural și Transnațional de Cercetare bazată pe Practică, pentru Practicienii în Asistență Socială din mediul rural

În perioada 27-31 mai 2019, Universitatea din Pitești, prin Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie - Departamentul de Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență Socială, împreună cu Colegiul Național al Asistenților Sociali – Sucursala Argeș, a desfășurat Primul Atelier Intercultural și Transnațional de Cercetare bazată pe Practică, pentru Practicienii în Asistență Socială din mediul rural.

Programul Erasmus+ a demonstrat iarăși că este o modalitate practică și eficientă de a amplifica energia și entuziasmul europenilor care doresc ca Uniunea Europeană să reprezinte o casă comună a națiunilor, de această dată prin implicarea practicienilor în asistență socială dedicați slujirii comunităților rurale din diferite țări ale Uniunii.

Atelierul a fost organizat în cadrul proiectului ”Empowering Practitioners in Social Work from Rural Communities”, acronim EPSWRA, număr de proiect 2018-1-RO01-KA204-049515, finanțat prin programul Erasmus+, Parteneriate Strategice pentru Educația Adulților, și a reunit practicieni în asistență socială din România și din țările partenerilor în proiect: Universitatea Sfinții Chiril și Metodie din Veliko Turnovo (Bulgaria), Smart Umbrella (Grecia), Asociația Dar Voce (Italia), Asociația Contextos (Portugalia), Asociația pentru Dezvoltarea Voluntariatului în Novo Mesto (Slovenia) și Fondul Municipalităților Andaluze pentru Solidaritate Socială – FAMSI (Spania).

Întâlnirea practicienilor în Asistență Socială din cele 7 țări ale Uniunii Europene a început cu o Conferință Internațională cu tema ”Nevoia de împuternicire a practicienilor în asistență socială din zonele rurale” (în 27-28 Mai), pe parcursul căreia au fost clarificate conceptele de stress și burn-out, au fost prezentate principalele grupuri de suport și comunități de practică profesională pentru asistenții sociali din România și țările partenere în proiect. În discuții și prezentări au fost evidențiate programele de asistență socială ale Bisericii Ortodoxe Române în mediul rural – argument important că asistentul social nu este doar un simplu funcționar, ci un păstor al vindecării suferinței – au fost arătate rezultatele raportului de cercetare comparativă cu privire la nevoile și percepțiile practicienilor în asistență socială din mediul rural de a face față fenomenului de burn out și a fost realizată o scurtă prezentare a proiectului și a rezultatelor acestuia.

Soluțiile pentru problemele actuale ale asistenței sociale în comunitățile rurale, speranțele pentru viitor au fost exprimate, discutate și asumate de participanți și în zilele următoare, când au fost organizate grupuri comune de lucru și dezbateri profesionale în vederea identificării de soluții la diferite cazuri cu care practicienii în asistență socială s-ar putea confrunta în practica profesională. Totodată, au avut loc vizite la diverse servicii sociale din orașul Pitești și zonele rurale ale județului Argeș, cele mai multe încărcate de emoția interacțiunii cu copiii asistați în aceste instituții de asistență socială:

 • Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate ”Sfinții Constantin și Elena” Pitești
 • Centrul pentru Copii ”Sfântul Andrei” Pitești
 • Centrul de Zi ”Albă ca Zăpada și cei 60 de Pitici” Mărăcineni și Serviciul de Zi ”Centrul de Îngrijire Copii” Godeni, care funcționează sub umbrela Consiliilor Locale în parteneriat cu Cabinetul Individual de Asistență Socială Ghițulescu Nelida-Marinela.

La finalul fiecărei zi de lucru în comun, momentele de intens dialog și de efort maxim pentru transformarea experiențelor individuale în soluții comune s-au încheiat cu vizitarea orașului și degustarea unor preparate locale, pentru o mai bună și gustoasă cunoaștere a tradițiilor locului, fapt ce a condus la consolidarea relațiilor care s-au dezvoltat între participanții din cele 7 țări ale consorțiului proiectului.

Activitățile desfășurate pe parcursul atelierului au urmărit să contribuie la încurajarea colaborării și lucrului în rețea a practicienilor în asistență socială din zonele rurale și la dezvoltarea unui mecanism de sprijin efectiv al acestora în abordarea nevoilor lor profesionale.

Și pentru că este foarte importantă evoluția profesională a celor implicați în proiectul nostru, mai spunem că pentru participarea la acest eveniment, toți asistenții sociali aflați în evidențele RNASR al Colegiului Național al Asistenților Sociali vor primi până la 7 credite profesionale.

te informează...

Youth4Regions

Youth4Regions este programul Comisiei Europene care ajută studenții la jurnalism și tinerii jurnaliști să descopere ce face UE în regiunea lor.

Programul oferă tinerilor posibilitatea să participe la o sesiune de formare privind jurnalismul și politica regională a UE, să aibă drept mentori jurnaliști din propria țară, să lucreze alături de jurnaliști de renume în cadrul Săptămânii europene a regiunilor, să viziteze instituțiile UE și centrul pentru afaceri media al UE.

Youth4Regions se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani care sunt studenți la journalism sau au absolvit recent studii universitare de journalism și au experiență în journalism de până la 2 ani.

Pentru a participa trebuie să trimiți un scurt articol (400-1000 de cuvinte) sau un scurt reportaj video (2-3 minute) care să descrie un proiect cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională (inclusiv Interreg) sau de Fondul de Coeziune.

Câștigătorii vor fi invitați să participe la programul Youth4Regions, în perioada 6 – 11 octombrie 2019, în cadrul Săptămânii europene a regiunilor.

Costurile de cazare și călătorie și mare parte din cele de masă vor fi acoperite de organizatori.

Termen limită: 15 iulie 2019, 17:00 CET

Concurs video pentru tineri privind schimbările climatice

Tineri din întreaga lume, cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani, sunt invitați să creeze un videoclip de maximum trei minute despre mediu.

Filmele trebuie să răspundă întrebărilor abordate într-una din cele trei categorii:

 • Terenuri – videoclipuri care prezintă o utilizare echilibrată a terenurilor pentru oameni și ecosisteme.
 • Biodiversitate – videoclipuri care prezintă soluții privind hrana și sănătatea umană având la bază natura.
 • Climă – videoclipuri care prezintă acțiuni desfășurate în orașe pentru combaterea schimbărilor climatice.

Fișierele video trebuie trimise la biomovies@tve.org.uk folosind site-ul WeTransfer.com.

Videoclipurile pot fi înregistrate în orice limbă, dar trebuie să aibă subtitrare în limba engleză.

Câștigătorul din fiecare categorie, autorul filmului care are cele mai multe vizualizări pe canalul YouTube tvebiomovies, va primi o călătorie dus-întors la Conferința Părților (COP 25) de la Santiago, Chile, în decembrie 2019 și va putea activa în calitate de tânăr reporter pe lângă echipa de știri a UNFCCC.

Filmele câștigătoare vor fi prezentate la Summitul SG Climate de la New York, în septembrie. Toate filmele vor fi disponibile online și vor putea fi vizionate în timp ce competiția tvebiomovies continuă să se deruleze.

Termen limită: 28 iulie 2019, 23:00 GMT

„There is more to visual communications therefore than simply making an image for the eyes to perceive, it has to accommodate the mind of the person being communicated to. That is to say you are not merely making something to be perceived when visually communicating, you are fundamentally making something to be thought about.” ——―— Aldous Huxley, 1894 –1963

Multilingv. Multicultural

If you currently travel abroad or plan to in the future, make sure you understand the cultural convention of the country that you are visiting. Particularly with regard to greetings. If someone gives you a weak hand-shake, don't grimace. If anyone takes your arm, don't wince. If you are in the Middle East and a person wants to hold your hand, hold it. If you are a man visiting Russia, don't be surprised when your male host kisses your cheek, rather than hand. All of these greetings are as natural as way to express genuine sentiments as an American handshake. I am honored when an Arab or Asian man offers to take my hand because I know that it is a sign of high respect and trust. Accepting these cultural differences is the first step to better understanding and embracing diversity.” ―――― Joe Navarro, What Every Body is Saying: An Ex-FBI Agent's Guide to Speed-Reading People

European Language Label – 20 de ani de inovație și creativitate în educația lingvistică

Lansarea competiției pentru 2019

Vă invităm să trimiteți spre evaluare un proiect care se adresează predării/învățării limbilor străine, indiferent de context, de vârsta celor care învață și oricare ar fi sursa de finanțare a acestuia, prin completarea formularului de mai jos. În urma evaluării, proiectului dvs. i se poate acorda Certificatului lingvistic european (European Language Label) 2019.

Priorități 2019:

 1. Dezvoltarea unor școli care să susțină incluziunea și educația de calitate și să sprijine profesorii și directorii școlilor în promovarea diversității.
 2. Eliminarea barierelor lingvistice cu scopul creării unor regiuni de frontieră mai dinamice.

Proiectul trebuie să nu se fi încheiat sau să fie încheiat recent, iar rezultatele sale să fie încă utilizate.

Rezultatele evaluării vor fi anunțate pe site-ul www.erasmusplus.ro iar certificatele se vor acorda în cadrul unui eveniment de valorizare despre care veți fi anunțați ulterior.

Mai multe informații găsiți pe site-ul ANPCDEFP și pe site-ul Comisiei Europene

Termen limită de trimitere: 26 august 2019

Vă dorim mult succes și așteptăm candidaturile dvs!

Inspirație pentru proiectele tale lingvistice

EURYDICE

Rețeaua Eurydice își propune să faciliteze cooperarea europeană în domeniul educației. Publicațiile realizate în cadrul rețelei reprezintă o foarte bună sursă de documentare – prin furnizarea de informații clare, concise, actualizate și bine documentate. Publicațiile Eurydice pot să fie descărcate gratuit.

Profesia de cadru didactic în Europa: practicile, percepțiile și politicile

Profesorii sunt de o importanţă primordială în procesul de învăţare la şcoală. Nevoia de a le optimiza contribuţia la acest proces a fost, în mod natural, aprobată la nivel european ca prioritate de politică educaţională. Atât Comisia Europeană cât şi Consiliul Uniunii Europene au subliniat necesitatea de a îmbunătăţi formarea profesorilor, dezvoltarea lor profesională continuă în procesul de predare, precum şi atractivitatea profesiei didactice. Datele referitoare la ceea ce funcţionează şi cu privire la politicile care ar putea face faţă cu succes provocărilor viitoare sunt esenţiale în scopul de a îmbunătăţi eficacitatea, eficienţa şi relevanţa sistemelor educaţionale din Europa.

Acest raport se concentrează pe aproximativ 2 milioane de profesori care lucrează în învăţământul secundar inferior (ISCED 2) din Europa şi pe sistemele de educaţie în cauză. Acesta analizează relaţia dintre politicile care reglementează condiţiile de lucru ale cadrelor didactice şi propriile lor practici şi percepţii. Raportul se bazează pe analiza secundară a datelor de la Studiul Internaţional OECD cu privire la Predare şi Învăţare (OECD Teaching and Learning International Survey) (TALIS 2013), precum şi de la Eurydice şi Eurostat/UOE. Acesta reuneşte informaţiile cantitative şi calitative din surse foarte diferite, combinând datele factuale, punctele de vedere ale cadrelor didactice, precum şi conţinutul politicilor şi reglementărilor educaţionale.

Prezentul raport analizează mai multe aspecte care afectează în mod esențial calitatea predării în școli, precum și, eventual, recrutarea de noi cadre didactice. În acest sens, se concentrează pe învățământul secundar inferior (ISCED 2) în cele 28 de state membre ale UE, precum și în Islanda, Liechtenstein, Muntenegru, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Norvegia, Serbia și Turcia, acoperind aproximativ 40 de sisteme de învățământ în total.

Raportul este structurat în cinci capitole.

Capitolul 1, în primul rând, stabilește datele statistice privind profesorii din Europa, inclusiv vârsta lor, sexul și anumite aspecte ale condițiilor de muncă, cum ar fi statutul angajării lor, orele de lucru, salariile și vârsta de pensionare. Acesta este urmat de alte patru capitole care explorează răspunsurile profesorilor la chestionarul utilizat în studiul TALIS 2013, aspecte ale sistemelor educaționale în care lucrează și măsurile de politică de țară care afectează profesia lor (date Eurydice). De asemenea, acolo unde este posibil, capitolele examinează, relațiile dintre atitudinile, practicile, percepțiile pe de o parte și politicile și legislația pe de alta.

Capitolul 2 tratează formarea inițială a profesorilor (ITE) și sprijinul la începutul carierei. Acesta examinează modul în care este organizat ITE, inclusiv componenta alocată pentru formarea profesională și plasamentele în școală, ponderea cadrelor didactice care au absolvit ITE și cât de mult se simt pregătiți pentru munca lor. Acesta ia în considerare, de asemenea, măsurile de tranziție la profesia de cadru didactic (în special intrarea și mentoratul) și ponderea cadrelor didactice care au beneficiat de ele.

Capitolul 3 examinează Dezvoltarea Profesională Continuă (DPC), discutarea nevoilor de dezvoltare cantitative și calitative exprimate de profesori, precum și modul în care – și cât de departe – sunt implicați în DPC. De asemenea, discută despre modul în care reacțiile lor sunt parțial condiționate de modul în care DPC se încadrează în reglementări și care dintre stimulentele și măsurile sale de sprijin îmbunătățesc potențial implicarea lor.

Capitolul 4 tratează mobilitatea transnațională a cadrelor didactice în scopuri profesionale, atât în timpul ITE cât și odată ce devin profesori. Acesta ia în considerare aspectele legate de mobilitate cum ar fi participarea, cum poate depinde în parte de disciplina predată, diversele motive pentru a merge în străinătate, precum și sistemele de finanțare a mobilității internaționale.

În cele din urmă, Capitolul 5 examinează factorii care condiționează atractivitatea profesiei, cum ar fi satisfacția pentru profesori și percepțiile lor referitoare la modul în care este evaluată profesia în societate, în general. Capitolul descrie, de asemenea, unele dintre măsurile luate de țări sau sisteme educaționale pentru a monitoriza penuria de cadre didactice și remedierea acesteia.

Raportul este completat de o Anexă în care aproape 60 de tabele conțin o mulțime de materiale statistice bazate, în principal, pe analiza secundară TALIS 2013.

Titlul original: The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies

ANews este publicația lunară a Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Dacă sunteți implicați în proiecte din domeniile educației, formării profesionale sau tineretului și doriți să publicați articole despre acestea în revistă, dacă aveți recomandări sau dacă doriți doar sa ne scrieți, vă rugăm să folosiți adresa ileana.racoviceanu@anpcdefp.ro. Avem rugămintea ca materialele pe care le trimiteți să întrunească următoarele cerințe tehnice pentru publicare: maxim 1 pagina A4, text scris cu diacritice, stil jurnalistic care să evidențieze în primul rând experiența de învățare, continuare (follow-up) și impact asupra activităților profesionale și/sau personale, fotografii de minim 300 dpi atașate separat în email, nu inserate in documentul Word.

Dacă doriți să nu mai primiți această publicație, va rugăm să trimiteți un mesaj pe adresa unregistered@anpcdefp.ro.

Toate informațiile din articolele despre proiectele finanțate cu sprijinul Comisiei Europene reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Agenția și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru eventuala utilizare neadecvată a acestora.

Created By
Agenția Erasmus+
Appreciate

Credits:

Created with images by stevepb - "coins banknotes money" • bennett tobias - "untitled image" • ElasticComputeFarm - "library books knowledge" • Toa Heftiba - "untitled image" • reichdernatur - "colored pencils diversity tolerance" • suewest - "t colorful diversity" • John Barkiple - "untitled image"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.